Zadzwoń 18 540 91 40

Kurs dla instalatorów PV

Trwają zapisy!


XXXVI edycja kursu w Akademii SOLSUM 22-24 listopada 2017r – trwają zapisy

Szkolenie fotowoltaika – zapraszamy!

Według zebranych danych globalny rynek PV wzrósł w 2015 w stosunku do 2014 o 34%  a w Polsce aż o 240%! Według danych IEO  po pierwszym kwartale 2016 r. moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce to 119,2MWp.  Dla porównania jeszcze 4 lata łącznie w fotowoltaice w Polsce zainstalowane było tylko 2,2MWp! 

W roku 2016 i 2017 przybyła rekordowa liczba Prosumentów. 99% nowo przyłączanych mikroinstalacji OZE stanowiła fotowoltaika.

I połowie 2017r. zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju wzrosła do 220,9 MW, co oznacza wzrost aż o 52,9 proc. rok do roku.

W ciągu najbliższych 2 lat w Polsce powstanie 400 MW farm fotowoltaicznych:

Na polskim rynku fotowoltaiki może powstać ok. 400 MW instalacji już w ciągu 1-2 lat, co podwoi aktualny stan mocy zainstalowanych na polskim rynku PV. Instalacje te powstaną w efekcie wygranych pierwszych aukcji OZE z końca grudnia ‘2016 i końca czerwca ‘2017. Zwycięzcami zostało 298 firm z pojedynczymi projektami lub pakietami projektów. Firmy te, zbudują (lub przyczynią się do zbudowania) instalacji fotowoltaicznych o mocach poniżej 1 MW, o łącznej wartości inwestycji sięgającej 2 mld zł. Część z tych firm będzie brała także udział w kolejnej trzeciej aukcji, którą prezes URE ogłosi jeszcze pod koniec br., w której będą mogły brać też udział firmy z projektami o mocach powyżej 1 MW , konkurując z farmami wiatrowymi o ok. 150 MW kolejnych nowych mocy do podziału.

Źródło: IEO

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) podaje, że na koniec 2016 r. w naszym kraju było zainstalowanych ponad 17,5 tys. systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 192,82 MW. Coraz większy udział w zainstalowanym w Polsce potencjale elektrowni fotowoltaicznych mają mikroinstalacje. 

Wykres rynku fotowoltaiki - szkolenie fotowoltaika

Liczba mikroinstalacji, ich moc zainstalowana w danym półroczu oraz wartości skumulowane. Grafika: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

 Trend powinien się utrzymać, sprzyjają temu także wzrosty sprawności ogniw np. technologia PERC, nowe systemy magazynowania energii, wzrost świadomości ekologicznej a także ustabilizowanie regulacji prawnych i zasad rozliczeń dla instalacji do 40kWp.

Szkolenie to kwalifikuje do bezpiecznego i skutecznego montażu efektywnych systemów fotowoltaicznych skupiając się na praktycznych umiejętnościach montażowych elektrowni fotowoltaicznych – na szkoleniu montaż (krok po kroku) instalacji dachowej/gruntowej w różnych wariantach a uprawnienie elektroenergetyczne zdobyte na kursie są obowiązkowe w Polsce a także obowiązują na terenie UE.

Uwaga: Podczas kursu odbędzie się także prezentacja systemu magazynowania energii z wykorzystaniem technologii litowo-jonowej a także samochodów elektrycznych Tesla Model S, Tesla model X, Nissan Leaf oraz innych najnowocześniejszych systemów magazynowania energii!

Prognozę na temat zakładanego przez rząd rozwoju rynku mikroinstalacji przedstawił kilka tygodni po przyjęciu nowelizacji ustawy o OZE. Wiceminister energii Andrzej Piotrowski, udzielając wywiadu „Gazecie Prawnej” i szacując przyrost liczby mikroinstalacji na około 50 – 100 tys. rocznie w kolejnych latach.

Sądzę, że racjonalne są wyliczenia mówiące o 50–100 tys. urządzeń w okresach rocznych – mówił w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” wiceminister Piotrowski.

Uprawnienia zdobyte podczas III dni kursu uprawniają do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych oraz posiadają zgodność z ustawą OZE a także spełniają wymogi dla instalatorów do montażu instalacji fotowoltaicznych korzystających z dofinansowań. 

Certyfikat-UDT szkolenie fotowoltaika

Od 1 lipca 2016r. obowiązuje ustawa OZE, która wprowadza ułatwienia dla instalacji fotowoltaicznych i wprowadza system wsparcia w postaci upustów dla mikroinstalacji do 40kWp wprowadzając korzystniejsze rozwiązania niż net-metering, który obowiązywał od 1 stycznia 2016r.

Dysponując wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem posiadamy niezbędną wiedzę jak działają systemy w okresach długotrwałej  eksploatacji i dzielimy się naszymi kompetencjami.

SOLSUM sp. z o.o. ściśle współpracuje z liderami rynku i największymi producentami inwerterów na świecie SMAABB, Tesla, Fronius a także paneli np. REC Group, Sharp, LG i inne. 

SOLSUM sp. z o.o. nie tylko wspiera nowoczesne technologie, również realizuje inwestycje w fotowoltaikę w systemie pod klucz, tworzy  sieci ogólnopolskiej współpracy by dostarczać najlepsze technologie z zakresu fotowoltaiki dopasowane do potrzeb klienta.

Nasze zrozumienie partnerstwa przejawia się również w dzieleniu się wiedzą i rozwijaniu swoich kompetencji na każdym szczeblu.

Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dynamicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych.

Zostań profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych.

Grupa docelowa

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę a przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na  wykonywanie efektywnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych, pracować w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych
 • Osoby planujące zajmować się montażem elektrowni fotowoltaicznych i sprzedażą urządzeń
 • Przedsiębiorcy którzy chcieliby rozszerzyć działalność o nowe technologie a także nawiązać współpracę dystrybucyjną/monterską/sprzedażową
 • Elektrycy
 • Projektanci i architekci
 • Osoby bezrobotne, chcące otrzymywać zlecenia montaży/pracować jako instalator PV
 • Firmy chcące podnieść kwalifikacje pracowników dotyczące elektrowni słonecznych
 • Pasjonaci fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii chętnie wymienimy doświadczenia i opowiemy o zbliżających się trendach
 • Koncerny energetyczne
 • Urzędy Pracy
 • Jednostki samorządowe, Zakłady Wodociągowe, Ciepłownicze,
Kto może? Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia. Świadectwo kwalifikacji i uprawnienia elektryczne uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin państwowy.

Wartości dodane szkolenia

 • Po ukończeniu kursu oferujemy zlecenia montaży instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski
 • Kompleksowa wiedza i najlepsze techniki montażu wraz z parametrami technicznymi urządzeń
 • Program partnerski i możliwość stałej współpracy na korzystnych i przejrzystych zasadach
 • Autoryzacja SOLSUM na dystrybucję i przedstawicielstwo regionalne
 • Refundacja kosztów szkolenia w przypadku stałej współpracy dystrybucyjnej!

Program szkolenia

Szkolenie jest podzielone na III poziomy zaawansowania. Odbędzie się w specjalnie w tym celu przygotowanym budynku w którym zainstalowane są rożne typy instalacji:

On-grid (współpraca systemu PV z siecią OSD), Off-grid DC, Off-grid AC, system z magazynowaniem nadwyżek energii (systemy wyspowe), system fotowoltaiczny + pompa ciepłasystem PV zbudowany na trackerach (system nadążny za słońcem), dachy wykonane w technologii BIPV (zastąpienie standardowego pokrycia panelami PV) i wiele innych.

Zastosowane technologie: cienkowarstwowapolikrystaliczna a także quasi-mono co pozwala “na żywo” doświadczyć skuteczności różnego rodzaju technologii a także wypróbować zdobytą wiedzę pod okiem doświadczonych instalatorów.

Rozkład tematyczny dobrany jest tak, aby przeprowadzić instalatora przez wszystkie najważniejsze etapy instalacji systemu fotowoltaicznego.

Małe grupy szkoleniowe gwarantują indywidualne podejście a także dostęp do części warsztatowej na dogodnych warunkach.

Dodatkowo : Zarządzanie energią w domu quasi-autonomicznym.

Program szkolenia:

I poziom 22.11.2017 środa:

Wprowadzenie do fotowoltaiki

Moduły PV: technologie ogniw PV, rodzaje, parametry techniczne

Systemy pracy instalacji PV:

– systemy przyłączone do sieci elektroenergetycznej

– demonstracja na przykładzie istniejącej instalacji

– systemy autonomiczne

– demonstracja na przykładzie istniejącej instalacji

– certyfikaty i normy urządzeń

– BHP oraz dobre praktyki montażu

– najczęściej popełniane błędy na etapie projektowania i montażu

– wypełnianie formularza wniosku instalacji PV (ćwiczenia praktyczne)

– zapoznanie ze schematem instalacji PV

– systemy montażowe do różnych rodzajów dachów

– systemy montażowe do instalacji na gruncie

Warsztaty praktyczne:

Montaż systemu PV w wersji na dachu skośnym z różnymi rodzajami pokryć według przygotowanego schematu :

– elementy składowe konstrukcji

– dobór konstrukcji wsporczej

– przygotowanie konstrukcji dachowej

– przygotowanie pokrycia dachowego

– montaż systemu mocowania

– system mocowania wbijany jedno-podporowy dla domowych instalacji naziemnych

– kable i osprzęt do wykonania instalacji

– zapoznanie z narzędziami i akcesoriami instalatora

Nowość: 

Electric Test Drive – Prezentacja oraz jazdy próbne pojazdami elektrycznymi 

Usiądź za kierownicą jednego z najszybszych samochodów świata

Poprowadź ponad 500 konną Teslę model S

Prezentacja technologii autonomicznej jazdy Autopilot Tesli

Dodatkowo: Tesla model X, Nissan Leaf oraz przetestuj inne elektryczne pojazdy np. elektryczny rower KTM. 

II poziom 23.11.2017r. czwartek

Inwertery:

rodzaje,

parametry techniczne,

normy.

Podstawy projektowania systemów PV

Kryteria doboru inwerterów i modułów PV

Metodologia doboru systemu mocowania

PID – jak zapobiegać poważnym problemom

Korozja TCO – kiedy występuje i jak się przed nią zabezpieczać

Współpraca instalacji PV z systemem elektroenergetycznym według IRiESD

Konfiguracja inwerterów, grid code

Zabezpieczenia inwerterów

Systemy odgromowe

Warsztaty na instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem systemu PV obejmujące:

– połączenia wyrównawcze

– prowadzenie okablowania (trasy kablowe ćwiczenia praktyczne)

– rodzaje zabezpieczeń DC (przepięciowe, przeciążeniowe stringowe, rozłączniki DC)

– budowa zabezpieczeń od strony DC (ćwiczenia praktyczne)

– instalacja zabezpieczeń i akcesoriów (ćwiczenia  praktyczne)

– kontrola parametrów pracy (ćwiczenia praktyczne)

– uruchomienie instalacji (ćwiczenia praktyczne)

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu państwowego w celu zdobycia uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych

Szkolenie SEP obejmuje:

Przeprowadzamy kursy i organizujemy egzaminy na stanowiska dozoru lub eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień elektrycznych.

Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

III poziom 24.11.2017r. piątek

Omówienie zasad rozliczeń dla Prosumentów

Analiza rentowności dla mikroinstalacji wg aktualnych przepisów

Omówienie systemu upustów dla mikroinstalacji

Możliwości dotacji i preferencyjnych kredytów dla ze środków RPO (cały kraj)

Fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV

Oprogramowanie do wspomagania projektowania instalacji PV

Metodologia doboru elementów systemu

Magazynowanie energii elektrycznej

Przygotowanie do egzaminu UDT – omówienie przykładowych pytań i zadań praktycznych

Wizyta na farmie fotowoltaicznej o mocy 200kWp z największym magazynem energii w technologii litowo-jonowej w Polsce.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo w systemach on grid i off-grid

Systemy off grid

Systemy nadążne (trackery)

Konserwacja urządzeń

Podczas kursu odbędzie się także prezentacja systemów magazynowania energii z wykorzystaniem technologii litowo-jonowej a także samochodów elektrycznych Tesla Model S, Nissan Leaf oraz innych najnowocześniejszych systemów magazynowania energii.

Nowości w listopadowej edycji szkolenia: 

 • Electric Test Drive – Prezentacja oraz jazdy próbne pojazdami elektrycznymi – usiądź za kierownicą jednego z najszybszych samochodów świata
 • Autonomiczne oświetlenie LED All in One PV – technologia litowo-jonowa, sensor ruchu
 • Podłączenie i konfiguracja szybkiej stacji ładowania samochodów elektrycznych DC (czas ładowania w czasie nawet poniżej 30 min).  – warsztaty praktyczne
 • Podłączenie i konfiguracja stacji ładowania samochodów elektrycznych AC
 • Prezentacja turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu – współpraca turbiny wiatrowej z fotowoltaiką i magazynem energii
 • Pompa ciepła CWU o najwyższym COP w Europie!
 • Prezentacja na żywo pompy ciepła typu powietrze-woda gwarantująca efektywną prace (bez załączania dodatkowych grzałek) do temp. -28 stopni C.
 • Magazynowanie energii – dobór, podłączenie, prezentacja domowego 3-fazowego magazynu energii All in One
 • Prezentacja technologii autonomicznej jazdy Autopilot Tesli

Do dyspozycji uczestników na miejscu jest dom autonomiczny, systemy nadążne (oparte na trackerach) instalacje w technologiach krystalicznej, cienkowarstwowej, z magazynowaniem energii, hybrydowe, fotowoltaika + pompa ciepła, systemy mocowania, inwertery transformatorowe oraz beztransformatorowe, regulatory ładowania, skrzynki przyłączeniowe, zabezpieczenia DC oraz AC oraz pozostałe komponenty systemu fotowoltaicznego.

W XXXVI edycji: Także e warsztaty z konfiguracją i omówieniem działającego systemu magazynowania energii Tesla Powerwall 

Dlaczego akademia SOLSUM:

1. Przede wszystkim doświadczenie i nacisk na praktykę i jasne przekazywanie wiedzy.
2. Nie jesteśmy teoretykami. Zbudowaliśmy w Polsce kilkaset instalacji m.in. farmę fotowoltaiczną o mocy 200kWp z największym w Polsce i jednym z większych w Europie magazynem energii w technologii litowo-jonowej
3. Jest to najbardziej kompleksowe szkolenie dotyczące instalacji pv aktualnie na rynku Polskim – 35. edycja to świadectwo gwarancji jakości i zaufania dla naszych kursów
4. Jesteśmy akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jednostką szkoleniową
5. Nie jest to szkolenie producenta, omawiamy zalety i wady zastosowanych komponentów kilkunastu producentów z branży fotowoltaicznej, dając wybór i klientom i naszym partnerom co do jakości i cen a także najlepszych technologii
6. Podczas szkolenia przedstawiamy doświadczenia zebrane podczas kilku lat pracy z instalacjami PV jak i nowe trendy na rynku fotowoltaiki
7. Uprawnienia elektryczne do 1kV zakończone egzaminem państwowym, które są niezbędne do prac związanych z podłączaniem instalacji fotowoltaicznych
Trenerzy:

Inzynier do spraw technicznych ABB/Huawei/Fronius. 

Paweł Gumulak – Przedsiębiorca od 1998 roku, Prezes Solsum Sp. z o.o., 9 lat międzynarodowego doświadczenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, ukończył SMA Solar Academy w Niestetal w Niemczech, właściciel elektrowni fotowoltaicznych.

mgr inż. Jan Mółka – projektant  farm fotowoltaicznych i mikroinstalacji, portolio projektów na ponad 100MWp, poprowadzi moduł dotyczące poprawnego doboru, projektowania instalacji fotowoltaicznych a także omówi procedurę zgłoszenia/uzyskania warunków przyłączeniowych dla instalacji fotowoltaicznych

Paweł Kapała – menadżer projektów – omówienie analizy rentowności inwestycji w elektrownie fotowoltaiczną oraz aktualnych zasad rozliczeń z operatorem po nowelizacji ustawy OZE

Edward Kubiak – Ponad 15 lat doświadczenia w dużej i małej energetyce, instalator farm i mikroinstalacji fotowoltaicznych w wersjach: on-grid, off-grid, hybrydowych

Komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadząca kurs i egzamin państwowy z uprawnień elektrycznej SEP E1 i D.

Kiedy? 

22-24 listopada 2017r.

Gdzie?

Rozpoczęcie o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Willa Poprad 

Willa Poprad
Rytro 306, 33-343 Rytro

Cena obejmuje: 

3 dniowy intensywny kurs instalatora systemów fotowoltaicznych, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla UDT, materiały szkoleniowe na temat komponentów, egzamin państwowy SEP E1, dostęp do konsultacji podczas szkolenia, specyfikacje techniczne, katalogi ze schematami omawianych urządzeń, noclegi w luksusowym hotelu, wyżywienie, bufet kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, soki i ciasto własnego wypieku), 

Inwestycja:

1100zł netto (z VATem 1353 zł) za dzień szkoleniowy

Rabaty:

Przy zakupie II poziomów cena 2000zł netto (z VATem 2460 zł). Oszczędzasz 246zł

Przy zakupie III poziomów cena za kurs to 2700zł netto (z VATem 3321 zł). Oszczędzasz 738 zł + egzamin SEP bezpłatnie.

Cena 2700zł netto nie obejmuje kursu SEP. Cena kursu i uprawnień SEP E1 przy zakupie III poziomów 480zł brutto. Cena uprawnień D1 to 680 zł brutto. 

W celu odbycia poziomu II i III wymagane są ukończone niższe poziomy

Nocleg i wyżywienie w cenie tylko przy zapisie na III poziomy. 

Liczba miejsc ograniczona, grupy warsztatowe do 15 osób.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

Dane do wpłat:

Bank: Alior Bank SA

Adresat: SOLSUM Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna – Zdrój

Numer rachunku: 98 2490 0005 0000 4520 4867 0139

Tytuł wpłaty: [Imię i Nazwisko] – szkolenie fotowoltaika listopad 2017

Jak się zapisać?

W celu zapisu i potwierdzenia rezerwacji na kurs prosimy o dokonanie wpłaty na powyższy numer konta oraz o podesłania na adres szkolenia@solsum.pl danych uczestnika oraz w przypadku firmy danych do faktury. 

Fakty:

 • Przeszkoliliśmy już 1590 osób w Akademii SOLSUM w Polsce. 
 • Oprócz instalatorów szkoliliśmy inwestorów, operatorów energetycznych, Urzędy Pracy, Gminy – szkolimy i od początku działalności zajmujemy się fotowoltaiką
 • Eksperci SOLSUM są systematycznie zapraszani jako konsultanci dla projektów elektrowni fotowoltaicznej oraz jako eksperci w konferencjach i wydarzeniach poświęconych zagadnieniom fotowoltaiki w Polsce
 • Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce system magazynowania Tesla Powerwall
 • Tworzymy autorskie programy szkoleniowe korzystając z własnych materiałów i praktycznych analiz zarówno od strony technologii jak i finansowej
 • Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy szkolenia dwudniowe wraz z wizytą na elektrowniach PV o mocach od 1 do 3 MWp w różnych technologiach oraz 3 dniowe warsztaty wraz z praktycznym montażem i podłączeniem technologii on-grid, off-grid, hybrydowej.
 • Posiadamy zaawansowane i innowacyjne technologie dotyczące paneli fotowoltaicznych, inwerterów jak i technologii budowy elektrowni słonecznych, które wprowadzamy niejednokrotnie jako pierwsi w Polsce
 • Przychodząc do nas dostajesz gwarancję jakości przekazywanej wiedzy i doświadczenia trenerów SOLSUM
 • Poprzez uczestnictwo w szkoleniu masz możliwość nawiązania fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego swojej elektrowni oraz masz dostęp do wysokiej klasy komponentów dobranych na miarę

Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

W cenie pokoje 2 os.. Pokoje 1 os. dodatkowo płatne. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian kolejności zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kolejności zajęć ze względu na warunki pogodowe. W przypadku nie pojawienia się uczestnika na szkoleniu, rezerwacja ulega automatycznemu przeniesieniu na kolejną edycję.
W czasie szkolenia mogą być wykonywane przez SOLSUM zdjęcia/filmy wykorzystywane następnie w celach informacyjnych i/lub marketingowych. Uczestnik dokonując zapisu na szkolenie wyraża na to zgodę.

Kontakt w sprawie kursu i organizowanych szkoleń:

E-mail: szkolenia@solsum.pl

Telefon: +48 665 778 500

Copyright © 2017 Solsum 

Używam coookies. 🡫