Zadzwoń 18 540 91 40

Kurs dla instalatorów PV

56. edycja kursu w Akademii SOLSUM 14-16 października 2020r. – zapisy otwarte.


Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym na przestrzeni ostatnich lat wykazuje wyraźny trend wzrostowy.

Łącznie w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 165 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczyła 2GWp.

W roku 2018 i 2019r. przybyła w Polsce rekordowa liczba Prosumentów. 99% nowo przyłączanych mikroinstalacji OZE w Polsce stanowi fotowoltaika.

Prognozy wzrostów rynku PV są bardzo dobre, sprzyjają temu także wzrosty sprawności ogniw m.in. technologia PERC/PERT/HIT, wydajniejsze systemy magazynowania energii, wzrost świadomości ekologicznej a także ustabilizowanie regulacji prawnych i zasad rozliczeń dla instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Szkolenie to przygotowuje do montażu systemów fotowoltaicznych i egzaminu UDT, forma zajęć: teoria + praktyka.

Uprawnienia zdobyte podczas III dni kursu uprawniają do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych oraz posiadają zgodność z ustawą OZE a także spełniają wymogi dla instalatorów do montażu instalacji fotowoltaicznych korzystających z wybranych dofinansowań. 

Certyfikat-UDT szkolenie fotowoltaika

Od 1 lipca 2016r. obowiązuje ustawa OZE, która wprowadza ułatwienia dla instalacji fotowoltaicznych i wprowadza system wsparcia w postaci upustów dla mikroinstalacji fotowoltaicznych wprowadzając korzystne dla Prosumentów zasady rozliczenia energii z operatorem.

SOLSUM ściśle współpracuje z liderami rynku i największymi producentami inwerterów, paneli fotowoltaicznych, systemów magazynowania energii i innych urządzeń.

SOLSUM sp. z o.o. nie tylko wspiera nowoczesne technologie, również realizuje inwestycje w fotowoltaikę w systemie pod klucz, tworzy  sieci ogólnopolskiej współpracy by dostarczać najlepsze technologie z zakresu fotowoltaiki dopasowane do potrzeb klienta.

Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dynamicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych.

Zostań profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych.

Grupa docelowa

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę a przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na  wykonywanie efektywnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych, pracować w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych
 • Osoby planujące zajmować się montażem elektrowni fotowoltaicznych i sprzedażą urządzeń
 • Przedsiębiorcy którzy chcieliby rozszerzyć działalność o nowe technologie a także nawiązać współpracę dystrybucyjną/monterską/sprzedażową
 • Elektrycy
 • Projektanci i architekci
 • Osoby bezrobotne, chcące otrzymywać zlecenia montaży/pracować jako instalator PV
 • Firmy chcące podnieść kwalifikacje pracowników dotyczące elektrowni słonecznych
 • Pasjonaci fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii chętnie wymienimy doświadczenia i opowiemy o zbliżających się trendach
 • Koncerny energetyczne
 • Urzędy Pracy
 • Jednostki samorządowe, Zakłady Wodociągowe, Ciepłownicze,

Kto może? Do kursu może przystąpić osoba pełnoletnia bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Świadectwo kwalifikacji i uprawnienia uzyskają tylko te osoby, które przejdą kurs i pozytywnie zdadzą egzamin państwowy.

Wartości dodane szkolenia

 • Program partnerski i możliwość stałej współpracy na korzystnych i przejrzystych zasadach
 • Autoryzacja SOLSUM na dystrybucję i przedstawicielstwo regionalne
 • Refundacja kosztów szkolenia w przypadku stałej współpracy!

O szkoleniu

Szkolenie jest podzielone na III poziomy (3 dni). Część zajęć odbędzie się w specjalnie w tym celu przygotowanym obiekcie szkoleniowym wyposażonym w najnowocześniejsze rozwiązania oraz urządzenia pomiarowe w którym zainstalowane są rożne typy instalacji OZE:

On-grid (współpraca systemu PV z siecią OSD), Off-grid DC, Off-grid AC, system z magazynowaniem nadwyżek energii (systemy wyspowe), system fotowoltaiczny + pompa ciepładachy wykonane w technologii BIPV (zastąpienie standardowego pokrycia panelami PV), car port fotowoltaiczny i inne. 

Szkolenie będzie się odbywać w budynku plus energetycznym, całkowicie niezależnym energetycznie dzięki źródłom OZE i systemowi magazynowania energii.

Rozkład tematyczny dobrany jest tak, aby przeprowadzić uczestnika szkolenia przez wszystkie najważniejsze etapy instalacji systemu fotowoltaicznego.

Małe grupy szkoleniowe gwarantują indywidualne podejście a także dostęp do części warsztatowej na dogodnych warunkach.

 

Program szkolenia:

I poziom 14.10.2020 środa:

Wprowadzenie do fotowoltaiki

Fotowoltaika w Polsce i na świecie, dane historyczne, stan aktualny, perspektywy rozwoju

Ułatwienia dla fotowoltaiki, nowelizacja ustawy – główne założenia

Zasoby energii słonecznej/ radiacja, uzysk – wprowadzenie

Uzysk z instalacji, pochylenia, azymut – jakie mają znaczenie, wykresy

Moduły PV: budowa, technologie ogniw PV, rodzaje, parametry techniczne

Standardy i normy – moduły fotowoltaiczne

Degradacja modułów, wpływ elementów zacienienia na prace instalacji

Warsztaty:

Zajęcia praktyczne, omówienie i prezentacja na żywo wybranych instalacji np. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, systemu magazynowania energii, systemów nadążnych (trackerów), turbiny wiatrowej, stacji ładowania samochodów elektrycznych lub inne.

 

II poziom 15.10.2020r. czwartek

Systemy montażowe do różnych rodzajów dachów

Systemy montażowe do instalacji na gruncie

Inwertery: rodzaje, parametry techniczne, normy.

Podstawy projektowania systemów PV

Kryteria doboru inwerterów i modułów PV

Metodologia doboru systemu mocowania

Współpraca instalacji PV z systemem elektroenergetycznym

Konfiguracja inwerterów

Zabezpieczenia inwerterów

Ochrona przeciwprzepięciowa

Warsztaty:

– połączenia wyrównawcze

– prowadzenie okablowania trasy kablowe

– rodzaje zabezpieczeń DC (przepięciowe, przeciążeniowe stringowe, rozłączniki DC)

– budowa zabezpieczeń od strony DC

– instalacja zabezpieczeń i akcesoriów

– kontrola parametrów pracy

– zapoznanie ze schematem instalacji PV

– czynniki mające wpływ na pracę instalacji fotowoltaicznej

– Praca z miernikami

Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych

– uruchomienie testowej instalacji

O godz. 16.00 odbędzie się dla chętnych kurs SEP zakończony egzaminem państwowym:

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu państwowego w celu zdobycia uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych

Kurs SEP obejmuje:

Przeprowadzamy kursy i organizujemy egzaminy na stanowiska dozoru lub eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, po jego zdaniu zostaną wydane stosowne uprawnienia.

Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

III poziom 16.10.2020r. piątek

Omówienie zasad rozliczeń dla Prosumentów

Wyliczenie okresu zwrotu dla mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 10kWp

Omówienie systemu upustów dla mikroinstalacji

Najczęściej popełniane błędy na etapie projektowania i montażu

Wypełnianie formularza wniosku instalacji PV (ćwiczenia praktyczne)

Konserwacja paneli fotowoltaicznych

Oprogramowanie do wspomagania projektowania instalacji PV

Metodologia doboru elementów systemu

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo w systemach on grid i off-grid

Dobre praktyki montażowe

Przygotowanie do egzaminu UDT – omówienie przykładowych pytań i zadań praktycznych

 

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość dodatkowo zapoznania się z systemem magazynowania energii technologii litowo-jonowej a także samochodami elektrycznymi np. Tesla Model X, Nissan Leaf a także innymi nowinkami np.:

Prezentacja najszybszego i najmocniejszego roweru elektrycznego na świecie o zasięgu 120km!

Autonomiczne oświetlenie LED All-in-One PV  w technologii CREE z  gwarancja na 50 000 godzin pracy, technologia litowo-żelazowa, sensor PIR.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych DC (prądu stałego) oraz AC (prądem zmiennym).

Prezentacja turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu – współpraca turbiny wiatrowej z fotowoltaiką i magazynem energii.

Do celów szkoleniowych dedykowany dom autonomiczny, systemy nadążne (oparte na trackerach) instalacje w technologiach krystalicznej, cienkowarstwowej, z magazynowaniem energii, hybrydowe, fotowoltaika + pompa ciepła, systemy mocowania, inwertery transformatorowe oraz beztransformatorowe, regulatory ładowania, skrzynki przyłączeniowe, zabezpieczenia DC oraz AC oraz pozostałe komponenty systemu fotowoltaicznego.

Dlaczego akademia SOLSUM:

 1. Doświadczenie w montażu, zajęcia praktyczne prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w montażu fotowoltaiki.
 2. Teoria sprawdzona w praktyce: m.in. budowaliśmy w Polsce kilkaset instalacji m.in. farmę fotowoltaiczną o mocy 200kWp z największym w Polsce i setki innych instalacji fotowoltaicznych.
 3. Jest to najbardziej kompleksowe szkolenie dotyczące instalacji pv aktualnie na rynku – 55. edycja to świadectwo gwarancji jakości i zaufania dla naszych kursów
 4. Jesteśmy akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jednostką szkoleniową, posiadamy znak jakości standardów szkoleniowych MSUES
 5. Nie jest to szkolenie producenta, omawiamy zalety i wady zastosowanych komponentów kilkunastu producentów z branży fotowoltaicznej, dając wybór i klientom i naszym partnerom co do jakości i cen a także najlepszych technologii
 6. Podczas szkolenia przedstawiamy doświadczenia zebrane podczas kilku lat pracy z instalacjami PV jak i nowe trendy na rynku fotowoltaiki
 7. Uprawnienia elektryczne do 1kV zakończone egzaminem państwowym, które są niezbędne do prac związanych z podłączaniem instalacji fotowoltaicznych

 

Trenerzy:

Paweł Gumulak – Przedsiębiorca od 1998 roku, Prezes Solsum Sp. z o.o., 9 lat międzynarodowego doświadczenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, ukończył SMA Solar Academy w Niestetal w Niemczech, właściciel elektrowni fotowoltaicznych.

mgr inż. Jan Mółka – projektant  farm fotowoltaicznych i mikroinstalacji, portolio projektów na ponad 100MWp, poprowadzi moduł dotyczące poprawnego doboru, projektowania instalacji fotowoltaicznych a także omówi procedurę zgłoszenia/uzyskania warunków przyłączeniowych dla instalacji fotowoltaicznych

Paweł Kapała – 7 lat doświadczenia w zakresie fotowoltaiki, menadżer projektów – omówienie analizy rentowności inwestycji w elektrownie fotowoltaiczną oraz aktualnych zasad rozliczeń z operatorem po nowelizacji ustawy OZE

Edward Kubiak – Ponad 17 lat doświadczenia w dużej i małej energetyce, instalator farm i mikroinstalacji fotowoltaicznych w wersjach: on-grid, off-grid, hybrydowych

Komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadząca kurs i egzamin państwowy z uprawnień elektrycznej SEP E1 i D.

Kiedy? 

14-16 października 2020r. Rozpoczęcie o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Akademii SOLSUM

Gdzie?

Siedziba SOLSUM sp. z o.o. (budynku jeszcze nie widać na google maps)

Świniarsko 821

33-395 Świniarsko

Link z lokalizacją i wskazówką dojazdu w google maps: kliknij tutaj

 

Cena obejmuje: 

3 dniowy intensywny kurs instalatora systemów fotowoltaicznych, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla UDT, materiały szkoleniowe na temat komponentów, dostęp do konsultacji podczas szkolenia, specyfikacje techniczne, katalogi ze schematami omawianych urządzeń, wyżywienie: obiady, bufet kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, owoce, soki i ciasto)

Cena szkolenia:

1200zł netto (z VATem 1476 zł) za dzień szkoleniowy

Rabaty:

Przy zakupie II poziomów cena 2200zł netto (2 dni) (z VATem 2706 zł). Oszczędzasz 246zł

Przy zakupie III poziomów cena za kurs to 2900zł netto (3 dni) (z VATem 3567zł). Oszczędzasz 861 zł

 

Uprawnienia SEP/UDT:

Cena 2900zł netto nie obejmuje kursu na uprawienia SEP. Cena kursu i uprawnień SEP E1 przy zakupie III poziomów 480zł brutto. Cena uprawnień D1 to 680 zł brutto. Płatność za SEP – na miejscu.

Kurs i egzamin SEP odbywa się drugiego dnia w godzinach wieczornych. Egzamin UDT (Urząd Dozoru Technicznego) w zakresie fotowoltaiki odbywa się już w oddziałach terenowych UDT na terenie Polski. Ważność zaświadczenia uprawniającego do podejścia do ugzaminu UDT, które otrzymuje uczestnik po ukończeniu kursu ważne jest rok i w tym czasie należy podejść do egzaminu UDT w celu zdobycia uprawnień. Uprawnienia SEP oraz UDT ważna są 5 lat od wydania.

 

W celu odbycia poziomu II i III wymagane są ukończone niższe poziomy

Wyżywienie w cenie tylko przy zapisie na III poziomy. 

Liczba miejsc ograniczona, grupy warsztatowe min. 10 osób.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

Noclegi: Cena kursu nie obejmuje noclegów.

Możliwość kredytowania kosztów szkolenia.

 

Jak się zapisać?

W celu zapisu i potwierdzenia rezerwacji na kurs prosimy o dokonanie wpłaty na powyższy numer konta oraz o podesłania na adres szkolenia@solsum.pl danych uczestnika (imię, nazwisko, telefon), danych do faktury wraz z numerem NIP/paragonu. Dane do faktury firmowej muszą być dostarczone najpóźniej w dniu dokonania wpłaty mailowo na szkolenia@solsum.pl. W przeciwnym przypadku faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczną.

Dane do wpłat:

Bank: Alior Bank SA

Adresat: SOLSUM Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna – Zdrój

Numer rachunku: 98 2490 0005 0000 4520 4867 0139

Tytuł wpłaty: [Imię i Nazwisko] – Akademia SOLSUM październik 2020

Ważne: w tytule przelewu proszę podać także numer NIP na który ma być wystawiona faktura na firmę. 

 

 • Przeszkoliliśmy już ponad 2000 osób w Akademii SOLSUM w Polsce. 
 • Oprócz instalatorów szkoliliśmy inwestorów, operatorów energetycznych, Urzędy Pracy, Gminy – szkolimy i od początku działalności zajmujemy się fotowoltaiką
 • Eksperci SOLSUM są systematycznie zapraszani jako konsultanci dla projektów elektrowni fotowoltaicznej oraz jako eksperci w konferencjach i wydarzeniach poświęconych zagadnieniom fotowoltaiki w Polsce
 • Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce system magazynowania Tesla Powerwall
 • Tworzymy autorskie programy szkoleniowe korzystając z własnych materiałów i praktycznych analiz zarówno od strony technologii jak i finansowej
 • Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy szkolenia dwudniowe wraz z wizytą na elektrowniach PV o mocach od 1 do 3 MWp w różnych technologiach oraz 3 dniowe warsztaty wraz z praktycznym montażem i podłączeniem technologii on-grid, off-grid, hybrydowej.
 • Posiadamy zaawansowane i innowacyjne technologie dotyczące paneli fotowoltaicznych, inwerterów jak i technologii budowy elektrowni słonecznych, które wprowadzamy niejednokrotnie jako pierwsi w Polsce
 • Przychodząc do nas dostajesz gwarancję jakości przekazywanej wiedzy i doświadczenia trenerów SOLSUM
 • Poprzez uczestnictwo w szkoleniu masz możliwość nawiązania fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego swojej elektrowni oraz masz dostęp do wysokiej klasy komponentów dobranych na miarę

 

 • Posiadamy znak jakości MSUESMałopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia i jest przyznawane po spełnieniu wysokiej jakości 20 standardów odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.Prace nad MSUES trwały ponad 3 lata, a bazę merytoryczną opracował w 2010 r. zespół naukowców i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Łącznie w pracach nad modelem uczestniczyło 25 naukowców oraz prawie 90 instytucji.

 

Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian kolejności zajęć a także w zmian w programie szkolenia ze względu na warunki pogodowe lub inne czynniki bez wcześniejszego powiadomienia. Warunkiem wzięcia udziału w kursie/szkoleniu jest dokonanie 100% przedpłaty tytułem zadatku, na podany na stronie nr konta. Zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny kursu/szkolenia. W razie niepojawienia się uczestnika na kursie/szkoleniu lub rezygnacji z udziału w nim, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Jest możliwość jednorazowego przeniesienia rezerwacji na kolejną edycję.
W czasie szkolenia mogą być wykonywane przez SOLSUM zdjęcia/filmy wykorzystywane następnie w celach informacyjnych i/lub marketingowych. Uczestnik dokonując zapisu na szkolenie wyraża na to zgodę.

Materiały szkoleniowe przewidziane dla każdego uczestnika zostaną przekazane na miejscu lub elektronicznie, również faktury, certyfikaty i zaświadczenia dla UDT.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub przeprowadzenia kursu online, jeśli nie zbierze się minimalna liczba osób lub w przypadku wystąpienia siły wyższej na którą organizator nie ma wpływu, wpłacone zadatki, rezerwacje zostaną przeniesione na kolejną edycję kursu i nie podlegają zwrotowi.

Kontakt w sprawie kursu i organizowanych szkoleń:

E-mail: szkolenia@solsum.pl

Copyright © 2020 Solsum 

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA i REGULAMIN

 1. Reklamację dotyczącą szkolenia należy składać do 7 dni od ukończenia szkolenia, faksem, pocztą elektroniczną lub na piśmie do kierownika Ośrodka Szkoleniowego. Reklamacja złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę szkolenia, datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.
 3. Reklamacji podlega:

–  niewykonanie usługi szkoleniowej w ustalonym terminie,

–  częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałe z winy Ośrodka Szkoleniowego,

–  niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej

 1. Po złożeniu reklamacji Ośrodek Szkoleniowy ma (zgodnie z Regulaminem) 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, faksem, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji Ośrodka Szkoleniowego w sprawie reklamacji.
 2. W przypadku uznania roszczeń słuchacza Ośrodek Szkoleniowy zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia szkolenia, którego dotyczy reklamacja na własny koszt.
 3. W przypadku nieuznania reklamacji uczestnikowi szkolenia (zmawiającemu), który składał reklamacje przysługuje odwołanie do właściciela Ośrodka Szkoleniowego. Właściciel Ośrodka szkoleniowego ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji po czym skutecznie informuje składającego reklamacje o swojej decyzji.
 4. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.