Zadzwoń 18 540 91 40

Kurs dla instalatorów PV

Trwają zapisy!


XXXVII edycja kursu w Akademii SOLSUM 24-26 stycznia 2018r – zapisy otwarte

Szkolenie fotowoltaika – zapraszamy!

Agencji Rynku Energii podaje, że w I połowie 2017r. zainstalowana moc elektrowni fotowoltaicznych w naszym kraju wzrosła do 220,9 MW, co oznacza wzrost aż o 52,9 proc. rok do roku. Dla porównania jeszcze 5 lat temu łącznie w fotowoltaice w Polsce zainstalowane było tylko ok. 2,2MWp! 

W roku 2016 i 2017 przybyła rekordowa liczba Prosumentów. 99% nowo przyłączanych mikroinstalacji OZE stanowiła fotowoltaika.

W ciągu najbliższych 2 lat w Polsce powstanie 400 MW farm fotowoltaicznych:

Na polskim rynku fotowoltaiki może powstać ok. 400 MW instalacji już w ciągu 1-2 lat, co podwoi aktualny stan mocy zainstalowanych na polskim rynku PV. Instalacje te powstaną w efekcie wygranych pierwszych aukcji OZE z końca grudnia ‘2016 i końca czerwca ‘2017. Zwycięzcami zostało 298 firm z pojedynczymi projektami lub pakietami projektów. Firmy te, zbudują (lub przyczynią się do zbudowania) instalacji fotowoltaicznych o mocach poniżej 1 MW, o łącznej wartości inwestycji sięgającej 2 mld zł. Część z tych firm będzie brała także udział w kolejnej trzeciej aukcji, którą prezes URE ogłosi jeszcze pod koniec 2017r., w której będą mogły brać też udział firmy z projektami o mocach powyżej 1 MW , konkurując z farmami wiatrowymi o ok. 150 MW kolejnych nowych mocy do podziału.

Źródło: IEO

Coraz większy udział w zainstalowanym w Polsce potencjale elektrowni fotowoltaicznych mają mikroinstalacje. 

Wykres rynku fotowoltaiki - szkolenie fotowoltaika

Liczba mikroinstalacji, ich moc zainstalowana w danym półroczu oraz wartości skumulowane. Grafika: Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki.

 Trend powinien się utrzymać, sprzyjają temu także wzrosty sprawności ogniw np. technologia PERC, nowe systemy magazynowania energii, wzrost świadomości ekologicznej a także ustabilizowanie regulacji prawnych i zasad rozliczeń dla instalacji do 40kWp.

Szkolenie to kwalifikuje do bezpiecznego i skutecznego montażu efektywnych systemów fotowoltaicznych skupiając się na praktycznych umiejętnościach montażowych elektrowni fotowoltaicznych – na szkoleniu montaż (krok po kroku) instalacji dachowej/gruntowej w różnych wariantach a uprawnienie elektroenergetyczne zdobyte na kursie są obowiązkowe w Polsce a także obowiązują na terenie UE.

Uwaga: Podczas kursu odbędzie się także prezentacja systemu magazynowania energii z wykorzystaniem technologii litowo-jonowej a także samochodów elektrycznych Tesla Model S, Nissan Leaf oraz innych najnowocześniejszych systemów magazynowania energii! 

Prognozę na temat zakładanego przez rząd rozwoju rynku mikroinstalacji przedstawił kilka tygodni po przyjęciu nowelizacji ustawy o OZE. Wiceminister energii Andrzej Piotrowski, udzielając wywiadu „Gazecie Prawnej” i szacując przyrost liczby mikroinstalacji na około 50 – 100 tys. rocznie w kolejnych latach.

Sądzę, że racjonalne są wyliczenia mówiące o 50–100 tys. urządzeń w okresach rocznych – mówił w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” wiceminister Piotrowski.

Uprawnienia zdobyte podczas III dni kursu uprawniają do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych oraz posiadają zgodność z ustawą OZE a także spełniają wymogi dla instalatorów do montażu instalacji fotowoltaicznych korzystających z dofinansowań. 

Certyfikat-UDT szkolenie fotowoltaika

Od 1 lipca 2016r. obowiązuje ustawa OZE, która wprowadza ułatwienia dla instalacji fotowoltaicznych i wprowadza system wsparcia w postaci upustów dla mikroinstalacji do 40kWp wprowadzając korzystniejsze rozwiązania niż net-metering, który obowiązywał od 1 stycznia 2016r.

Dysponując wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem posiadamy niezbędną wiedzę jak działają systemy w okresach długotrwałej  eksploatacji i dzielimy się naszymi kompetencjami.

SOLSUM sp. z o.o. ściśle współpracuje z liderami rynku i największymi producentami inwerterów na świecie SMAABB, Tesla, Fronius a także paneli np. REC Group, Sharp, LG i inne. 

SOLSUM sp. z o.o. nie tylko wspiera nowoczesne technologie, również realizuje inwestycje w fotowoltaikę w systemie pod klucz, tworzy  sieci ogólnopolskiej współpracy by dostarczać najlepsze technologie z zakresu fotowoltaiki dopasowane do potrzeb klienta.

Nasze zrozumienie partnerstwa przejawia się również w dzieleniu się wiedzą i rozwijaniu swoich kompetencji na każdym szczeblu.

Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dynamicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych.

Zostań profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych.

Grupa docelowa

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę a przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na  wykonywanie efektywnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych, pracować w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych
 • Osoby planujące zajmować się montażem elektrowni fotowoltaicznych i sprzedażą urządzeń
 • Przedsiębiorcy którzy chcieliby rozszerzyć działalność o nowe technologie a także nawiązać współpracę dystrybucyjną/monterską/sprzedażową
 • Elektrycy
 • Projektanci i architekci
 • Osoby bezrobotne, chcące otrzymywać zlecenia montaży/pracować jako instalator PV
 • Firmy chcące podnieść kwalifikacje pracowników dotyczące elektrowni słonecznych
 • Pasjonaci fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii chętnie wymienimy doświadczenia i opowiemy o zbliżających się trendach
 • Koncerny energetyczne
 • Urzędy Pracy
 • Jednostki samorządowe, Zakłady Wodociągowe, Ciepłownicze,
Kto może? Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia. Świadectwo kwalifikacji i uprawnienia elektryczne uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin państwowy.

Wartości dodane szkolenia

 • Po ukończeniu kursu oferujemy zlecenia montaży instalacji fotowoltaicznych na terenie całej Polski
 • Kompleksowa wiedza i najlepsze techniki montażu wraz z parametrami technicznymi urządzeń
 • Program partnerski i możliwość stałej współpracy na korzystnych i przejrzystych zasadach
 • Autoryzacja SOLSUM na dystrybucję i przedstawicielstwo regionalne
 • Refundacja kosztów szkolenia w przypadku stałej współpracy dystrybucyjnej!

Program szkolenia

Szkolenie jest podzielone na III poziomy zaawansowania. Odbędzie się w specjalnie w tym celu przygotowanym budynku w którym zainstalowane są rożne typy instalacji:

On-grid (współpraca systemu PV z siecią OSD), Off-grid DC, Off-grid AC, system z magazynowaniem nadwyżek energii (systemy wyspowe), system fotowoltaiczny + pompa ciepłasystem PV zbudowany na trackerach (system nadążny za słońcem), dachy wykonane w technologii BIPV (zastąpienie standardowego pokrycia panelami PV) i wiele innych.

Zastosowane technologie: cienkowarstwowapolikrystaliczna a także quasi-mono co pozwala “na żywo” doświadczyć skuteczności różnego rodzaju technologii a także wypróbować zdobytą wiedzę pod okiem doświadczonych instalatorów.

Rozkład tematyczny dobrany jest tak, aby przeprowadzić instalatora przez wszystkie najważniejsze etapy instalacji systemu fotowoltaicznego.

Małe grupy szkoleniowe gwarantują indywidualne podejście a także dostęp do części warsztatowej na dogodnych warunkach.

Dodatkowo : Zarządzanie energią w domu quasi-autonomicznym.

Program szkolenia:

I poziom 24.01.2018 środa:

Wprowadzenie do fotowoltaiki

Moduły PV: technologie ogniw PV, rodzaje, parametry techniczne

Systemy pracy instalacji PV:

– systemy przyłączone do sieci elektroenergetycznej

– demonstracja na przykładzie istniejącej instalacji

– systemy autonomiczne

– demonstracja na przykładzie istniejącej instalacji

– certyfikaty i normy urządzeń

– BHP oraz dobre praktyki montażu

– najczęściej popełniane błędy na etapie projektowania i montażu

– wypełnianie formularza wniosku instalacji PV (ćwiczenia praktyczne)

– zapoznanie ze schematem instalacji PV

– systemy montażowe do różnych rodzajów dachów

– systemy montażowe do instalacji na gruncie

Warsztaty praktyczne:

Montaż systemu PV w wersji na dachu skośnym z różnymi rodzajami pokryć według przygotowanego schematu :

– elementy składowe konstrukcji

– dobór konstrukcji wsporczej

– przygotowanie konstrukcji dachowej

– przygotowanie pokrycia dachowego

– montaż systemu mocowania

– system mocowania wbijany jedno-podporowy dla domowych instalacji naziemnych

– kable i osprzęt do wykonania instalacji

– zapoznanie z narzędziami i akcesoriami instalatora

Nowość: 

Electric Test Drive – Prezentacja oraz jazdy próbne pojazdami elektrycznymi 

Usiądź za kierownicą jednego z najszybszych samochodów świata

Poprowadź ponad 500 konną Teslę model S

Prezentacja technologii autonomicznej jazdy Autopilot Tesli

Dodatkowo: Tesla model X, Nissan Leaf oraz przetestuj inne elektryczne pojazdy np. elektryczny rower KTM. 

II poziom 25.01.2018r. czwartek

Inwertery:

rodzaje,

parametry techniczne,

normy.

Podstawy projektowania systemów PV

Kryteria doboru inwerterów i modułów PV

Metodologia doboru systemu mocowania

PID – jak zapobiegać poważnym problemom

Korozja TCO – kiedy występuje i jak się przed nią zabezpieczać

Współpraca instalacji PV z systemem elektroenergetycznym według IRiESD

Konfiguracja inwerterów, grid code

Zabezpieczenia inwerterów

Systemy odgromowe

Warsztaty na instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem systemu PV obejmujące:

– połączenia wyrównawcze

– prowadzenie okablowania (trasy kablowe ćwiczenia praktyczne)

– rodzaje zabezpieczeń DC (przepięciowe, przeciążeniowe stringowe, rozłączniki DC)

– budowa zabezpieczeń od strony DC (ćwiczenia praktyczne)

– instalacja zabezpieczeń i akcesoriów (ćwiczenia  praktyczne)

– kontrola parametrów pracy (ćwiczenia praktyczne)

– uruchomienie instalacji (ćwiczenia praktyczne)

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu państwowego w celu zdobycia uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych

Szkolenie SEP obejmuje:

Przeprowadzamy kursy i organizujemy egzaminy na stanowiska dozoru lub eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień elektrycznych.

Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

III poziom 26.01.2018r. piątek

Omówienie zasad rozliczeń dla Prosumentów

Analiza rentowności dla mikroinstalacji wg aktualnych przepisów

Omówienie systemu upustów dla mikroinstalacji

Możliwości dotacji i preferencyjnych kredytów dla ze środków RPO (cały kraj)

Fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV

Oprogramowanie do wspomagania projektowania instalacji PV

Metodologia doboru elementów systemu

Magazynowanie energii elektrycznej

Przygotowanie do egzaminu UDT – omówienie przykładowych pytań i zadań praktycznych

Wizyta na farmie fotowoltaicznej o mocy 200kWp z największym magazynem energii w technologii litowo-jonowej w Polsce.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo w systemach on grid i off-grid

Systemy off grid

Systemy nadążne (trackery)

Konserwacja urządzeń

Podczas kursu odbędzie się także prezentacja systemów magazynowania energii z wykorzystaniem technologii litowo-jonowej a także samochodów elektrycznych Tesla Model S, Nissan Leaf oraz innych najnowocześniejszych systemów magazynowania energii.

Nowości w styczniowej edycji szkolenia: 

Electric Test Drive – omówienie technologii, prezentacja oraz jazdy próbne pojazdami elektrycznymi. Usiądź za kierownicą jednego z najszybszych samochodów świata!

Prezentacja technologii autonomicznej jazdy TESLA Autopilot.

Prezentacja pojazdów elektrycznych w tym: Tesla Model S, Tesla Model X,  Nissan Leaf, Segway, KTM oraz najszybszego i najmocniejszego roweru elektrycznego na świecie o zasięgu 120km!

Autonomiczne oświetlenie LED All-in-One PV  w technologii CREE z  gwarancja na 50 000 godzin pracy, technologia litowo-żelazowa, sensor PIR.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych DC (prądu stałego) oraz AC (prądem zmiennym) – standardy, wymagania, zasada działania, rodzaje, podłączenie, konfiguracja dostępu i metody rozliczania – warsztaty praktyczne

Prezentacja turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu – współpraca turbiny wiatrowej z fotowoltaiką i magazynem energii.

Pompa ciepła CWU o najwyższym COP w Europie!

Prezentacja na żywo pompy ciepła typu powietrze-woda gwarantująca efektywną pracę (bez załączania dodatkowych grzałek) do temperatury -28 stopni C.

Magazynowanie energii – dobór, podłączenie, prezentacja domowego 3-fazowego magazynu energii All-in-One i wiele, wiele  innych nowości

 • Electric Test Drive – Prezentacja oraz jazdy próbne pojazdami elektrycznymi – usiądź za kierownicą jednego z najszybszych samochodów świata
 • Autonomiczne oświetlenie LED All in One PV – technologia litowo-jonowa, sensor ruchu
 • Podłączenie i konfiguracja szybkiej stacji ładowania samochodów elektrycznych DC (czas ładowania w czasie nawet poniżej 30 min).  – warsztaty praktyczne
 • Podłączenie i konfiguracja stacji ładowania samochodów elektrycznych AC
 • Prezentacja turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu – współpraca turbiny wiatrowej z fotowoltaiką i magazynem energii
 • Pompa ciepła CWU o najwyższym COP w Europie!
 • Prezentacja na żywo pompy ciepła typu powietrze-woda gwarantująca efektywną prace (bez załączania dodatkowych grzałek) do temp. -28 stopni C.
 • Magazynowanie energii – dobór, podłączenie, prezentacja domowego 3-fazowego magazynu energii All in One
 • Prezentacja technologii autonomicznej jazdy Autopilot Tesli

Do dyspozycji uczestników na miejscu jest dom autonomiczny, systemy nadążne (oparte na trackerach) instalacje w technologiach krystalicznej, cienkowarstwowej, z magazynowaniem energii, hybrydowe, fotowoltaika + pompa ciepła, systemy mocowania, inwertery transformatorowe oraz beztransformatorowe, regulatory ładowania, skrzynki przyłączeniowe, zabezpieczenia DC oraz AC oraz pozostałe komponenty systemu fotowoltaicznego.

W XXXVII edycji: Także e warsztaty z konfiguracją i omówieniem działającego systemu magazynowania energii Tesla Powerwall 

Dlaczego akademia SOLSUM:

1. Przede wszystkim doświadczenie i nacisk na praktykę i jasne przekazywanie wiedzy.
2. Nie jesteśmy teoretykami. Zbudowaliśmy w Polsce kilkaset instalacji m.in. farmę fotowoltaiczną o mocy 200kWp z największym w Polsce i jednym z większych w Europie magazynem energii w technologii litowo-jonowej
3. Jest to najbardziej kompleksowe szkolenie dotyczące instalacji pv aktualnie na rynku Polskim – 35. edycja to świadectwo gwarancji jakości i zaufania dla naszych kursów
4. Jesteśmy akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jednostką szkoleniową
5. Nie jest to szkolenie producenta, omawiamy zalety i wady zastosowanych komponentów kilkunastu producentów z branży fotowoltaicznej, dając wybór i klientom i naszym partnerom co do jakości i cen a także najlepszych technologii
6. Podczas szkolenia przedstawiamy doświadczenia zebrane podczas kilku lat pracy z instalacjami PV jak i nowe trendy na rynku fotowoltaiki
7. Uprawnienia elektryczne do 1kV zakończone egzaminem państwowym, które są niezbędne do prac związanych z podłączaniem instalacji fotowoltaicznych
Trenerzy:

Inzynier do spraw technicznych ABB/Huawei/Fronius. 

Paweł Gumulak – Przedsiębiorca od 1998 roku, Prezes Solsum Sp. z o.o., 10 lat międzynarodowego doświadczenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, ukończył SMA Solar Academy w Niestetal w Niemczech, właściciel elektrowni fotowoltaicznych.

mgr inż. Jan Mółka – projektant  farm fotowoltaicznych i mikroinstalacji, portolio projektów na ponad 100MWp, poprowadzi moduł dotyczące poprawnego doboru, projektowania instalacji fotowoltaicznych a także omówi procedurę zgłoszenia/uzyskania warunków przyłączeniowych dla instalacji fotowoltaicznych

Paweł Kapała – menadżer projektów – omówienie analizy rentowności inwestycji w elektrownie fotowoltaiczną oraz aktualnych zasad rozliczeń z operatorem po nowelizacji ustawy OZE

Edward Kubiak – Ponad 15 lat doświadczenia w dużej i małej energetyce, instalator farm i mikroinstalacji fotowoltaicznych w wersjach: on-grid, off-grid, hybrydowych

Komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadząca kurs i egzamin państwowy z uprawnień elektrycznej SEP E1 i D.

Kiedy? 

24-26 stycznia 2018r.

Gdzie?

Rozpoczęcie o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Willa Poprad 

Willa Poprad
Rytro 306, 33-343 Rytro

Cena obejmuje: 

3 dniowy intensywny kurs instalatora systemów fotowoltaicznych, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla UDT, materiały szkoleniowe na temat komponentów, egzamin państwowy SEP E1, dostęp do konsultacji podczas szkolenia, specyfikacje techniczne, katalogi ze schematami omawianych urządzeń, noclegi w luksusowym hotelu, wyżywienie, bufet kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, soki i ciasto własnego wypieku), 

Inwestycja:

1100zł netto (z VATem 1353 zł) za dzień szkoleniowy

Rabaty:

Przy zakupie II poziomów cena 2000zł netto (z VATem 2460 zł). Oszczędzasz 246zł

Przy zakupie III poziomów cena za kurs to 2700zł netto (z VATem 3321 zł). Oszczędzasz 738 zł + egzamin SEP bezpłatnie.

Cena 2700zł netto nie obejmuje kursu SEP. Cena kursu i uprawnień SEP E1 przy zakupie III poziomów 480zł brutto. Cena uprawnień D1 to 680 zł brutto. 

W celu odbycia poziomu II i III wymagane są ukończone niższe poziomy

Nocleg i wyżywienie w cenie tylko przy zapisie na III poziomy. 

Liczba miejsc ograniczona, grupy warsztatowe do 15 osób.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

Dane do wpłat:

Bank: Alior Bank SA

Adresat: SOLSUM Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna – Zdrój

Numer rachunku: 98 2490 0005 0000 4520 4867 0139

Tytuł wpłaty: [Imię i Nazwisko] – szkolenie fotowoltaika styczeń 2018

Jak się zapisać?

W celu zapisu i potwierdzenia rezerwacji na kurs prosimy o dokonanie wpłaty na powyższy numer konta oraz o podesłania na adres szkolenia@solsum.pl danych uczestnika, informacji czy wystawić paragon czy fakturę oraz w przypadku firmy danych do faktury. 

Fakty:

 • Przeszkoliliśmy już 1620 osób w Akademii SOLSUM w Polsce. 
 • Oprócz instalatorów szkoliliśmy inwestorów, operatorów energetycznych, Urzędy Pracy, Gminy – szkolimy i od początku działalności zajmujemy się fotowoltaiką
 • Eksperci SOLSUM są systematycznie zapraszani jako konsultanci dla projektów elektrowni fotowoltaicznej oraz jako eksperci w konferencjach i wydarzeniach poświęconych zagadnieniom fotowoltaiki w Polsce
 • Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce system magazynowania Tesla Powerwall
 • Tworzymy autorskie programy szkoleniowe korzystając z własnych materiałów i praktycznych analiz zarówno od strony technologii jak i finansowej
 • Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy szkolenia dwudniowe wraz z wizytą na elektrowniach PV o mocach od 1 do 3 MWp w różnych technologiach oraz 3 dniowe warsztaty wraz z praktycznym montażem i podłączeniem technologii on-grid, off-grid, hybrydowej.
 • Posiadamy zaawansowane i innowacyjne technologie dotyczące paneli fotowoltaicznych, inwerterów jak i technologii budowy elektrowni słonecznych, które wprowadzamy niejednokrotnie jako pierwsi w Polsce
 • Przychodząc do nas dostajesz gwarancję jakości przekazywanej wiedzy i doświadczenia trenerów SOLSUM
 • Poprzez uczestnictwo w szkoleniu masz możliwość nawiązania fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego swojej elektrowni oraz masz dostęp do wysokiej klasy komponentów dobranych na miarę

Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

W cenie pokoje 2 os.. Pokoje 1 os. dodatkowo płatne. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian kolejności zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kolejności zajęć ze względu na warunki pogodowe. W przypadku nie pojawienia się uczestnika na szkoleniu, rezerwacja ulega automatycznemu przeniesieniu na kolejną edycję.
W czasie szkolenia mogą być wykonywane przez SOLSUM zdjęcia/filmy wykorzystywane następnie w celach informacyjnych i/lub marketingowych. Uczestnik dokonując zapisu na szkolenie wyraża na to zgodę.

Kontakt w sprawie kursu i organizowanych szkoleń:

E-mail: szkolenia@solsum.pl

Telefon: +48 665 778 500

Copyright © 2017 Solsum 

Używam coookies. 🡫