Zadzwoń 18 540 91 40

Jak działa pompa ciepła?

Zasada działania PC

Sprawdźmy


Pompa ciepła wykorzystuje zjawisko aerotermii pobierając energię zawarta w otaczającym nas powietrzu. Zasada działania jest prosta: Pompa ciepła zasysa powietrze z zewnątrz  i odzyskuje znajdująca się w nim naturalna energie cieplna. Poprzez prace parownika, sprężarki, skraplacza – energia zamieniana jest na ciepło właściwe, które następnie pompa przesyła do obiegu grzewczego domu i rozprowadza ciepło przy użyciu systemu ogrzewania podłogowego lub grzejnikowego. Możliwe jest także odwrócenie tego procesu dzięki czemu pompa latem będzie chłodzić by zapewnić optymalny komfort o każdej porze roku. Wystarczy tylko ustawić pożądaną temperaturę.

 Bardziej techniczne wyjaśnienie jak działa pompa ciepła powietrze woda zamieszczamy poniżej: 

Konwersja energii z powietrza do ogrzewania budynku (lub na inne cele) następuje w trzech obiegach. W obiegu czynnika dolnego źródła energia cieplna pozyskiwana jest z otoczenia i transportowana do pompy ciepła. W obiegu czynnika chłodniczego pompa ciepła zwiększa niską temperaturę pozyskiwanego ciepła do wysokiej temperatury i przekazuje ją do obiegu czynnika grzewczego  w postaci ciepła, które jest oddawane w poszczególnych pomieszczeniach budynku.

Powietrze zewnętrzne jest zasysane przez jednostkę zewnętrzną do parownika pompy ciepła (4) – rys.1.

Rys.1  Zasada działania pompy ciepła powietrze/woda typu split z odrębnymi jednostkami. Obieg czynnika chłodniczego R410A pomiędzy jednostką zewnętrzną (1) oraz jednostką wewnętrzną (2) (3- sprężarka, 4 – parownik, 5 – zawór rozprężny, 7 – skraplacz). Opr. SOLSUM

W parowniku czynnik chłodniczy odbiera energię cieplną z powietrza i zaczyna wrzeć. Gaz powstający podczas wrzenia jest kierowany do sprężarki (3) poprzez zawór 4 –drogowy. Sprężarka zasilana jest elektrycznie.  Zakłada się, że 100% energii na wyjściu pompy w jednostce wewnętrznej to 1 porcja  energii elektrycznej i 2 porcje ciepła odzyskanego z powietrza. Czynnik chłodniczy o podwyższonej temperaturze i ciśnieniu oddaje ciepło w skraplaczu (7)  w jednostce wewnętrznej i poprzez elektroniczny zawór rozprężny (5) powraca do parownika (4). (W wyniku sprężania gazu rośnie ciśnienie oraz znacznie wzrasta jego temperatura, od np. 5oC do ok. 80oC.) Woda grzewcza odbiera ciepło ze skraplacza (7) i ochładza gaz, ponieważ ciśnienie jest nadal wysokie, czynnik chłodniczy zostaje przetłoczony przez zawór rozprężny (5), gdzie dochodzi do spadku ciśnienia, aby czynnik chłodniczy powrócił do temperatury pierwotnej. Czynnik chłodniczy jest ponownie skierowany do parownika i cały proces się powtarza. Woda grzewcza w razie potrzeby jest dogrzewana w przepływowym podgrzewaczu elektrycznym (9). Pompa obiegowa (8) kieruje wodę grzewczą poprzez zawór 3-drogowy rozdzielający (10) do instalacji grzewczej budynku c.o. (grzejniki, podłogówka) lub na wężownicę podgrzewacza wody użytkowej (c.w.u.).

Z powyższego opisu jednoznacznie wynika, że własności fizyczne i termodynamiczne czynnika chłodniczego mają znaczący wpływ na wielkości i wzajemne proporcje pomiędzy strumieniami energii. Czynnikiem chłodniczym w pompach ciepła powietrze/woda jest mieszanina gazów o różnej temperaturze odparowania, specjalnie dostosowana do typu urządzenia i warunków pracy powietrznych pomp ciepła.

Najczęściej stosowany czynnik chłodniczy to R410A, który jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku gazem chłodniczym i nie jest szkodliwy dla warstwy ozonowej.

Pompa ciepła powietrze – woda jest niezwykle tania w eksploatacji dzięki wysokiej sprawności przetwarzania wcześniej omawianego procesu, sprawność pompy powietrze woda średniorocznie przy naszych pompach w warunkach polskich sięga 350% co oznacza, że z 1kWh dostarczonej energii elektrycznej otrzymujemy 3-5kWh ciepła, dla porównania grzejnik elektryczny ma sprawność do 100% a zwykły kocioł na węgiel tylko 30-35%. W bardzo niskich temperaturach w zależności od ustawień pompy np. przy -25oC załącza się wbudowana grzałka tak aby w każdych warunkach zapewnić optymalną temperaturę w każdym pomieszczeniu.

Koszt użytkowania pompy ciepła oraz porównanie z innymi źródłami możesz obliczyć klikając TUTAJ

Używam coookies. 🡫