Zadzwoń 18 540 91 40

Kalendarz szkoleń fotowoltaika

46. edycja kursu w Akademii SOLSUM: 9-11 lipca 2019 – zapisy otwarte. 

Profesjonalne szkolenia z fotowoltaiki – zapraszamy.

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym na przestrzeni ostatnich lat wykazuje wyraźny trend wzrostowy. W 2018 roku przybyło łącznie więcej mikroinstalacji PV niż było przyłączonych łącznie we wszystkich poprzednich latach.

Według danych SBF „Polska PV”, łącznie w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 55 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, a w 2018 roku do sieci miało zostać przyłączonych ponad 27 tys. nowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 164 MWp.

W roku 2017 i 2018 przybyła rekordowa liczba Prosumentów. 99% nowo przyłączanych mikroinstalacji OZE stanowiła fotowoltaika.

W ciągu najbliższych 2 lat w Polsce powstanie min. 400 MW farm fotowoltaicznych:

Na polskim rynku fotowoltaiki może powstać ok. 400 MW instalacji już w ciągu 1-2 lat, co podwoi aktualny stan mocy zainstalowanych na polskim rynku PV. Instalacje te powstaną w efekcie wygranych pierwszych aukcji OZE z końca grudnia ‘2016 i końca czerwca ‘2017. Zwycięzcami zostało 298 firm z pojedynczymi projektami lub pakietami projektów. Firmy te, zbudują (lub przyczynią się do zbudowania) instalacji fotowoltaicznych o mocach poniżej 1 MW każda, o łącznej wartości inwestycji sięgającej 2 mld zł. Część z tych firm będzie brała także udział w kolejnej trzeciej aukcji, którą prezes URE ogłosi jeszcze pod koniec 2017r., w której będą mogły brać też udział firmy z projektami o mocach powyżej 1 MW , konkurując z farmami wiatrowymi o ok. 150 MW kolejnych nowych mocy do podziału.

Źródło: IEO

 Trend powinien się utrzymać, sprzyjają temu także wzrosty sprawności ogniw np. technologia PERC, nowe systemy magazynowania energii, wzrost świadomości ekologicznej a także ustabilizowanie regulacji prawnych i zasad rozliczeń dla instalacji do 40kWp.

Szkolenie to przygotowuje do bezpiecznego i skutecznego montażu efektywnych systemów fotowoltaicznych skupiając się na praktycznych umiejętnościach montażowych elektrowni fotowoltaicznych – na szkoleniu montaż (krok po kroku) instalacji dachowej/gruntowej w różnych wariantach a uprawnienie elektroenergetyczne zdobyte na kursie są obowiązkowe w Polsce a także obowiązują na terenie UE.

Uwaga: Podczas kursu odbędzie się także prezentacja systemu magazynowania energii z wykorzystaniem technologii litowo-jonowej a także samochodów elektrycznych Tesla Model S, Nissan Leaf oraz innych najnowocześniejszych systemów magazynowania energii! 

Prognozę na temat zakładanego przez rząd rozwoju rynku mikroinstalacji przedstawił kilka tygodni po przyjęciu nowelizacji ustawy o OZE. Wiceminister energii Andrzej Piotrowski, udzielając wywiadu „Gazecie Prawnej” i szacując przyrost liczby mikroinstalacji na około 50 – 100 tys. rocznie w kolejnych latach.

Sądzę, że racjonalne są wyliczenia mówiące o 50–100 tys. urządzeń w okresach rocznych – mówił w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” wiceminister Piotrowski.

Uprawnienia zdobyte podczas III dni kursu uprawniają do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych oraz posiadają zgodność z ustawą OZE a także spełniają wymogi dla instalatorów do montażu instalacji fotowoltaicznych korzystających z dofinansowań. 

Certyfikat-UDT szkolenie fotowoltaika

Od 1 lipca 2016r. obowiązuje ustawa OZE, która wprowadza ułatwienia dla instalacji fotowoltaicznych i wprowadza system wsparcia w postaci upustów dla mikroinstalacji do 40kWp wprowadzając korzystne dla Prosumentów zasady rozliczenia energii z operatorem. 

Dysponując wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem posiadamy niezbędną wiedzę jak działają systemy w okresach długotrwałej  eksploatacji i dzielimy się naszymi kompetencjami.

SOLSUM sp. z o.o. ściśle współpracuje z liderami rynku i największymi producentami inwerterów na świecie SMAABB, Tesla, Fronius a także paneli np. REC Group, Sunpower, LG i inne. 

SOLSUM sp. z o.o. nie tylko wspiera nowoczesne technologie, również realizuje inwestycje w fotowoltaikę w systemie pod klucz, tworzy  sieci ogólnopolskiej współpracy by dostarczać najlepsze technologie z zakresu fotowoltaiki dopasowane do potrzeb klienta.

Nasze zrozumienie partnerstwa przejawia się również w dzieleniu się wiedzą i rozwijaniu swoich kompetencji na każdym szczeblu.

Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dynamicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych.

Zostań profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych.

Grupa docelowa

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę a przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na  wykonywanie efektywnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych, pracować w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych
 • Osoby planujące zajmować się montażem elektrowni fotowoltaicznych i sprzedażą urządzeń
 • Przedsiębiorcy którzy chcieliby rozszerzyć działalność o nowe technologie a także nawiązać współpracę dystrybucyjną/monterską/sprzedażową
 • Elektrycy
 • Projektanci i architekci
 • Osoby bezrobotne, chcące otrzymywać zlecenia montaży/pracować jako instalator PV
 • Firmy chcące podnieść kwalifikacje pracowników dotyczące elektrowni słonecznych
 • Pasjonaci fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii chętnie wymienimy doświadczenia i opowiemy o zbliżających się trendach
 • Koncerny energetyczne
 • Urzędy Pracy
 • Jednostki samorządowe, Zakłady Wodociągowe, Ciepłownicze,
Kto może? Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia. Świadectwo kwalifikacji i uprawnienia elektryczne uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin państwowy.

Wartości dodane szkolenia

 • Kompleksowa wiedza i najlepsze techniki montażu wraz z parametrami technicznymi urządzeń
 • Program partnerski i możliwość stałej współpracy na korzystnych i przejrzystych zasadach
 • Autoryzacja SOLSUM na dystrybucję i przedstawicielstwo regionalne
 • Refundacja kosztów szkolenia w przypadku stałej współpracy!

Program szkolenia

Szkolenie jest podzielone na III poziomy zaawansowania. Odbędzie się w specjalnie w tym celu przygotowanym budynku w którym zainstalowane są rożne typy instalacji:

On-grid (współpraca systemu PV z siecią OSD), Off-grid DC, Off-grid AC, system z magazynowaniem nadwyżek energii (systemy wyspowe), system fotowoltaiczny + pompa ciepłasystem PV zbudowany na trackerach (system nadążny za słońcem), dachy wykonane w technologii BIPV (zastąpienie standardowego pokrycia panelami PV) i wiele innych.

Zastosowane technologie: cienkowarstwowapolikrystaliczna a także quasi-mono co pozwala “na żywo” doświadczyć skuteczności różnego rodzaju technologii a także wypróbować zdobytą wiedzę pod okiem doświadczonych instalatorów.

Rozkład tematyczny dobrany jest tak, aby przeprowadzić instalatora przez wszystkie najważniejsze etapy instalacji systemu fotowoltaicznego.

Małe grupy szkoleniowe gwarantują indywidualne podejście a także dostęp do części warsztatowej na dogodnych warunkach.

Dodatkowo : Zarządzanie energią w domu quasi-autonomicznym.

Program szkolenia:

I poziom 9.07.2019 wtorek:

Wprowadzenie do fotowoltaiki

Fotowoltaika w Polsce i na świcie, dane historyczne, stan aktualny, perspektywy rozwoju

Ułatwienia dla fotowoltaiki, nowelizacja ustawy – główne założenia

Zasoby energii słonecznej/ radiacja, uzysk – wprowadzenie

Uzysk z instalacji, pochylenia, azymut – jakie mają znaczenie, wykresy

Moduły PV: budowa, technologie ogniw PV, rodzaje, parametry techniczne

Standardy i normy – moduły fotowoltaiczne

Degradacja modułów, wpływ elementów zacienienia na prace instalacji

– systemy przyłączone do sieci elektroenergetyczne

– PID/Korozja TCO–kiedy występuje i jak się przed nią zabezpieczać

– certyfikaty i normy urządzeń

– zapoznanie ze schematem instalacji PV

– systemy montażowe do różnych rodzajów dachów

– systemy montażowe do instalacji na gruncie

 

Warsztaty praktyczne:

Wyjazd na zajęcia praktyczne, omówienie i prezentacja na żywo instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, systemu magazynowania energii, systemów nadążnych (trackerów), turbiny wiatrowej, stacji ładowania samochodów elektrycznych i inne.

Montaż systemu PV w wersji na dachu skośnym z różnymi rodzajami pokryć według przygotowanego schematu :

– elementy składowe konstrukcji

– BHP oraz dobre praktyki montażu

– dobór konstrukcji wsporczej

– przygotowanie konstrukcji dachowej

– przygotowanie pokrycia dachowego

– montaż systemu mocowania

– system mocowania wbijany jedno-podporowy dla domowych instalacji naziemnych

– kable i osprzęt do wykonania instalacji

– zapoznanie z narzędziami i akcesoriami instalatora

W programie: 

Pokaz pojazdów elektrycznych:

Tesla model S/X, Nissan Leaf oraz rower elektryczny o mocy 14kW i inne nowinki.

 

II poziom 10.07.2019r. środa

Inwertery: rodzaje, parametry techniczne, normy.

Podstawy projektowania systemów PV

Kryteria doboru inwerterów i modułów PV

Metodologia doboru systemu mocowania

Współpraca instalacji PV z systemem elektroenergetycznym według IRiESD

Konfiguracja inwerterów, grid code

Zabezpieczenia inwerterów

Systemy odgromowe

Warsztaty na instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem systemu PV obejmujące:

– połączenia wyrównawcze

– prowadzenie okablowania (trasy kablowe ćwiczenia praktyczne)

– rodzaje zabezpieczeń DC (przepięciowe, przeciążeniowe stringowe, rozłączniki DC)

– budowa zabezpieczeń od strony DC (ćwiczenia praktyczne)

– instalacja zabezpieczeń i akcesoriów (ćwiczenia  praktyczne)

– kontrola parametrów pracy (ćwiczenia praktyczne)

– uruchomienie instalacji (ćwiczenia praktyczne)

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu państwowego w celu zdobycia uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych

Szkolenie SEP obejmuje:

Przeprowadzamy kursy i organizujemy egzaminy na stanowiska dozoru lub eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień elektrycznych.

Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

III poziom 11.07.2019r. czwartek

Omówienie zasad rozliczeń dla Prosumentów

Analiza rentowności dla mikroinstalacji wg aktualnych przepisów

Omówienie systemu upustów dla mikroinstalacji

– najczęściej popełniane błędy na etapie projektowania i montażu

– wypełnianie formularza wniosku instalacji PV (ćwiczenia praktyczne)

Fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV

Oprogramowanie do wspomagania projektowania instalacji PV

Metodologia doboru elementów systemu

Magazynowanie energii elektrycznej

Przygotowanie do egzaminu UDT – omówienie przykładowych pytań i zadań praktycznych

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo w systemach on grid i off-grid

Konserwacja urządzeń

Podczas kursu odbędzie się także prezentacja systemów magazynowania energii z wykorzystaniem technologii litowo-jonowej a także samochodów elektrycznych Tesla Model X, Nissan Leaf 

Prezentacja najszybszego i najmocniejszego roweru elektrycznego na świecie o zasięgu 120km!

Autonomiczne oświetlenie LED All-in-One PV  w technologii CREE z  gwarancja na 50 000 godzin pracy, technologia litowo-żelazowa, sensor PIR.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych DC (prądu stałego) oraz AC (prądem zmiennym) – standardy, wymagania, zasada działania, rodzaje, podłączenie, konfiguracja dostępu i metody rozliczania – warsztaty praktyczne

Prezentacja turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu – współpraca turbiny wiatrowej z fotowoltaiką i magazynem energii.

Prezentacja na żywo pompy ciepła typu powietrze-woda gwarantująca efektywną pracę (bez załączania dodatkowych grzałek) do temperatury -28 stopni C.

Magazynowanie energii – dobór, podłączenie, prezentacja domowego 3-fazowego magazynu energii All-in-One i wiele, wiele  innych nowości

 • Electric Test Drive – Prezentacja oraz jazdy próbne pojazdami elektrycznymi – usiądź za kierownicą jednego z najszybszych samochodów świata
 • Autonomiczne oświetlenie LED All in One PV – technologia litowo-jonowa, sensor ruchu
 • Podłączenie i konfiguracja szybkiej stacji ładowania samochodów elektrycznych DC (czas ładowania w czasie nawet poniżej 30 min).  – warsztaty praktyczne
 • Podłączenie i konfiguracja stacji ładowania samochodów elektrycznych AC
 • Prezentacja turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu – współpraca turbiny wiatrowej z fotowoltaiką i magazynem energii
 • Prezentacja na żywo pompy ciepła typu powietrze-woda gwarantująca efektywną prace (bez załączania dodatkowych grzałek) do temp. -28 stopni C.
 • Magazynowanie energii – dobór, podłączenie, prezentacja domowego 3-fazowego magazynu energii All in One

Do dyspozycji uczestników na miejscu jest dom autonomiczny, systemy nadążne (oparte na trackerach) instalacje w technologiach krystalicznej, cienkowarstwowej, z magazynowaniem energii, hybrydowe, fotowoltaika + pompa ciepła, systemy mocowania, inwertery transformatorowe oraz beztransformatorowe, regulatory ładowania, skrzynki przyłączeniowe, zabezpieczenia DC oraz AC oraz pozostałe komponenty systemu fotowoltaicznego.

Dlaczego akademia SOLSUM:

1. Przede wszystkim doświadczenie i nacisk na praktykę i jasne przekazywanie wiedzy.
2. Nie jesteśmy teoretykami. Zbudowaliśmy w Polsce kilkaset instalacji m.in. farmę fotowoltaiczną o mocy 200kWp z największym w Polsce i jednym z większych w Europie magazynem energii w technologii litowo-jonowej
3. Jest to najbardziej kompleksowe szkolenie dotyczące instalacji pv aktualnie na rynku Polskim – 44. edycja to świadectwo gwarancji jakości i zaufania dla naszych kursów
4. Jesteśmy akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jednostką szkoleniową, posiadamy znak jakości standardów szkoleniowych MSUES
5. Nie jest to szkolenie producenta, omawiamy zalety i wady zastosowanych komponentów kilkunastu producentów z branży fotowoltaicznej, dając wybór i klientom i naszym partnerom co do jakości i cen a także najlepszych technologii
6. Podczas szkolenia przedstawiamy doświadczenia zebrane podczas kilku lat pracy z instalacjami PV jak i nowe trendy na rynku fotowoltaiki
7. Uprawnienia elektryczne do 1kV zakończone egzaminem państwowym, które są niezbędne do prac związanych z podłączaniem instalacji fotowoltaicznych
Trenerzy:

Paweł Gumulak – Przedsiębiorca od 1998 roku, Prezes Solsum Sp. z o.o., 9 lat międzynarodowego doświadczenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, ukończył SMA Solar Academy w Niestetal w Niemczech, właściciel elektrowni fotowoltaicznych.

mgr inż. Jan Mółka – projektant  farm fotowoltaicznych i mikroinstalacji, portolio projektów na ponad 100MWp, poprowadzi moduł dotyczące poprawnego doboru, projektowania instalacji fotowoltaicznych a także omówi procedurę zgłoszenia/uzyskania warunków przyłączeniowych dla instalacji fotowoltaicznych

mgr inż. Sebastian Majerski: ponad 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiednim do tematyki nadzorowanych usług (szkoleń) – pracuje w badanym podmiocie od 2014 roku na stanowisku Projektant Instalacji PV; wykształcenie mgr inż.
– inżynieria środowisk (AGH), specjalność odnawialne źródła energii.

Paweł Kapała – 7 lat doświadczenia w zakresie fotowoltaiki, menadżer projektów – omówienie analizy rentowności inwestycji w elektrownie fotowoltaiczną oraz aktualnych zasad rozliczeń z operatorem po nowelizacji ustawy OZE

Edward Kubiak – Ponad 17 lat doświadczenia w dużej i małej energetyce, instalator farm i mikroinstalacji fotowoltaicznych w wersjach: on-grid, off-grid, hybrydowych

Komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadząca kurs i egzamin państwowy z uprawnień elektrycznej SEP E1 i D.

Kiedy? 

9-11 lipca 2019r.

Gdzie?

Rozpoczęcie o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Willa Poprad 

Willa Poprad
Rytro 306, 33-343 Rytro

Cena obejmuje: 

3 dniowy intensywny kurs instalatora systemów fotowoltaicznych, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla UDT, materiały szkoleniowe na temat komponentów, dostęp do konsultacji podczas szkolenia, specyfikacje techniczne, katalogi ze schematami omawianych urządzeń, noclegi w luksusowym hotelu, wyżywienie, bufet kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, soki i ciasto własnego wypieku), 

Inwestycja:

1100zł netto (z VATem 1353 zł) za dzień szkoleniowy

Rabaty:

Przy zakupie II poziomów cena 2000zł netto (z VATem 2460 zł). Oszczędzasz 246zł

Przy zakupie III poziomów cena za kurs to 2700zł netto (z VATem 3321 zł). Oszczędzasz 738 zł

Cena 2700zł netto nie obejmuje kursu SEP. Cena kursu i uprawnień SEP E1 przy zakupie III poziomów 480zł brutto. Cena uprawnień D1 to 680 zł brutto. 

 

W celu odbycia poziomu II i III wymagane są ukończone niższe poziomy

Nocleg i wyżywienie w cenie tylko przy zapisie na III poziomy. 

Liczba miejsc ograniczona, grupy warsztatowe do 20 osób.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

Dane do wpłat:

Bank: Alior Bank SA

Adresat: SOLSUM Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna – Zdrój

Numer rachunku: 98 2490 0005 0000 4520 4867 0139

Tytuł wpłaty: [Imię i Nazwisko] – szkolenie fotowoltaika lipiec 2019

Jak się zapisać?

W celu zapisu i potwierdzenia rezerwacji na kurs prosimy o dokonanie wpłaty na powyższy numer konta oraz o podesłania na adres szkolenia@solsum.pl danych uczestnika, informacji czy wystawić paragon czy fakturę oraz w przypadku firmy danych do faktury. 

Fakty:

 • Przeszkoliliśmy już 1788 osób w Akademii SOLSUM w Polsce. 
 • Oprócz instalatorów szkoliliśmy inwestorów, operatorów energetycznych, Urzędy Pracy, Gminy – szkolimy i od początku działalności zajmujemy się fotowoltaiką
 • Eksperci SOLSUM są systematycznie zapraszani jako konsultanci dla projektów elektrowni fotowoltaicznej oraz jako eksperci w konferencjach i wydarzeniach poświęconych zagadnieniom fotowoltaiki w Polsce
 • Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce system magazynowania Tesla Powerwall
 • Tworzymy autorskie programy szkoleniowe korzystając z własnych materiałów i praktycznych analiz zarówno od strony technologii jak i finansowej
 • Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy szkolenia dwudniowe wraz z wizytą na elektrowniach PV o mocach od 1 do 3 MWp w różnych technologiach oraz 3 dniowe warsztaty wraz z praktycznym montażem i podłączeniem technologii on-grid, off-grid, hybrydowej.
 • Posiadamy zaawansowane i innowacyjne technologie dotyczące paneli fotowoltaicznych, inwerterów jak i technologii budowy elektrowni słonecznych, które wprowadzamy niejednokrotnie jako pierwsi w Polsce
 • Przychodząc do nas dostajesz gwarancję jakości przekazywanej wiedzy i doświadczenia trenerów SOLSUM
 • Poprzez uczestnictwo w szkoleniu masz możliwość nawiązania fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego swojej elektrowni oraz masz dostęp do wysokiej klasy komponentów dobranych na miarę

 

 • Posiadamy znak jakości MSUESMałopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia i jest przyznawane po spełnieniu wysokiej jakości 20 standardów odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.Prace nad MSUES trwały ponad 3 lata, a bazę merytoryczną opracował w 2010 r. zespół naukowców i praktyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Prawelskiej-Skrzypek. Łącznie w pracach nad modelem uczestniczyło 25 naukowców oraz prawie 90 instytucji.

 

Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

W cenie pokoje 2 os.. Pokoje 1 os. dodatkowo płatne. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian kolejności zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kolejności zajęć ze względu na warunki pogodowe. Warunkiem wzięcia udziału w kursie/szkoleniu jest dokonanie 100% przedpłaty tytułem zadatku, na podany na stronie nr. konta. Zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny kursu/szkolenia. W razie niepojawienia się uczestnika na kursie/szkoleniu lub rezygnacji z udziału w nim, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Jest możliwość przeniesienia rezerwacji na kolejną edycję.
W czasie szkolenia mogą być wykonywane przez SOLSUM zdjęcia/filmy wykorzystywane następnie w celach informacyjnych i/lub marketingowych. Uczestnik dokonując zapisu na szkolenie wyraża na to zgodę.

Organizator zastrzega sobie możliwość do zmiany terminu, jeśli nie zbierze się pełna grupa.

Kontakt w sprawie kursu i organizowanych szkoleń:

E-mail: szkolenia@solsum.pl

Telefon: +48 665 778 500

Copyright © 2019 Solsum 

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Reklamację dotyczącą szkolenia należy składać do 7 dni od ukończenia szkolenia, faksem, pocztą elektroniczną lub na piśmie do kierownika Ośrodka Szkoleniowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę szkolenia, datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.
 3. Reklamacji podlega:

–  niewykonanie usługi szkoleniowej w ustalonym terminie,

–  częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałe z winy Ośrodka Szkoleniowego,

–  niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej

 1. Po złożeniu reklamacji Ośrodek Szkoleniowy ma (zgodnie z Regulaminem) 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, faksem, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji Ośrodka Szkoleniowego w sprawie reklamacji.
 2. W przypadku uznania roszczeń słuchacza Ośrodek Szkoleniowy zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia szkolenia, którego dotyczy reklamacja na własny koszt.
 3. W przypadku nieuznania reklamacji uczestnikowi szkolenia (zmawiającemu), który składał reklamacje przysługuje odwołanie do właściciela Ośrodka Szkoleniowego. Właściciel Ośrodka szkoleniowego ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji po czym skutecznie informuje składającego reklamacje o swojej decyzji.
 4. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.

 

Szkoliliśmy
dla

Formularz kontaktowy

Jak możemy pomóc?


Preferuję kontakt:
Używam coookies. 🡫