Zadzwoń 18 540 91 40

Kalendarz szkoleń fotowoltaika

63. edycja kursu dla instalatorów w Akademii SOLSUM: 21-23 czerwca 2023r. zapisy otwarte.

Liczba mikroinstalacji fotowoltaicznych w polskim systemie elektroenergetycznym na przestrzeni ostatnich lat wykazuje trend wzrostowy w tempie wykładniczym.

Łącznie w polskim systemie elektroenergetycznym pracuje już ponad 1,2 mln mikroinstalacji fotowoltaicznych a moc fotowoltaiki przekroczyła 12GW.

Prognozy wzrostów rynku PV są bardzo dobre, sprzyjają temu także wzrosty sprawności ogniw m.in. technologia PERC/PERT/HIT, wydajniejsze systemy magazynowania energii, wzrost świadomości ekologicznej a także ustabilizowanie regulacji prawnych i zasad rozliczeń dla instalacji fotowoltaicznych w Polsce.

Szkolenie to przygotowuje do montażu systemów fotowoltaicznych i egzaminu UDT, forma zajęć: teoria + praktyka.

Uprawnienia zdobyte podczas III dni kursu uprawniają do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych oraz posiadają zgodność z ustawą OZE a także spełniają wymogi dla instalatorów do montażu instalacji fotowoltaicznych korzystających z wybranych dofinansowań. 

SOLSUM posiada akredytację UDT na prowadzenia szkoleń od 2015 roku. Poniżej aktualne zaświadczenie.

Od 1 lipca 2016r. obowiązuje ustawa OZE, która wprowadza ułatwienia dla instalacji fotowoltaicznych i wprowadza system wsparcia w postaci upustów dla mikroinstalacji fotowoltaicznych wprowadzając korzystne dla Prosumentów zasady rozliczenia energii z operatorem.

SOLSUM ściśle współpracuje z liderami rynku i największymi producentami inwerterów, paneli fotowoltaicznych, systemów magazynowania energii i innych urządzeń.

SOLSUM sp. z o.o. nie tylko wspiera nowoczesne technologie, również realizuje inwestycje w fotowoltaikę w systemie pod klucz, tworzy  sieci ogólnopolskiej współpracy by dostarczać najlepsze technologie z zakresu fotowoltaiki dopasowane do potrzeb klienta.

Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dynamicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych.

Zostań profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych.

Grupa docelowa

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę a przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na  wykonywanie efektywnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych, pracować w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych
 • Osoby planujące zajmować się montażem elektrowni fotowoltaicznych i sprzedażą urządzeń
 • Przedsiębiorcy którzy chcieliby rozszerzyć działalność o nowe technologie a także nawiązać współpracę dystrybucyjną/monterską/sprzedażową
 • Elektrycy
 • Projektanci i architekci
 • Osoby bezrobotne, chcące otrzymywać zlecenia montaży/pracować jako instalator PV
 • Firmy chcące podnieść kwalifikacje pracowników dotyczące elektrowni słonecznych
 • Pasjonaci fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii chętnie wymienimy doświadczenia i opowiemy o zbliżających się trendach
 • Koncerny energetyczne
 • Urzędy Pracy
 • Jednostki samorządowe, Zakłady Wodociągowe, Ciepłownicze,

Kto może? Do kursu może przystąpić osoba pełnoletnia bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Świadectwo kwalifikacji i uprawnienia uzyskają tylko te osoby, które przejdą kurs i pozytywnie zdadzą egzamin państwowy.

Wartości dodane szkolenia

 • Program partnerski i możliwość stałej współpracy na korzystnych i przejrzystych zasadach
 • Autoryzacja SOLSUM na dystrybucję i przedstawicielstwo regionalne
 • Refundacja kosztów szkolenia w przypadku stałej współpracy!

O szkoleniu

Szkolenie jest podzielone na III poziomy (3 dni). Część zajęć odbędzie się w specjalnie w tym celu przygotowanym obiekcie szkoleniowym w którym zainstalowane są rożne typy instalacji OZE:

On-grid (współpraca systemu PV z siecią OSD), Off-grid DC, Off-grid AC, system z magazynowaniem nadwyżek energii (systemy wyspowe), system fotowoltaiczny + pompa ciepładachy wykonane w technologii BIPV (zastąpienie standardowego pokrycia panelami PV) i wiele innych.

Szkolenie będzie się odbywać w budynku plus energetycznym, całkowicie niezależnym energetycznie dzięki źródłom OZE i systemowi magazynowania energii.

Rozkład tematyczny dobrany jest tak, aby przeprowadzić uczestnika szkolenia przez wszystkie najważniejsze etapy instalacji systemu fotowoltaicznego.

Rozkład tematyczny dobrany jest tak, aby przeprowadzić instalatora przez wszystkie najważniejsze etapy instalacji systemu fotowoltaicznego.

Małe grupy szkoleniowe gwarantują indywidualne podejście a także dostęp do części warsztatowej na dogodnych warunkach.

 

Zajęcia teoretyczne w środę i w czwartek odbędą się online na żywo z trenerem i możliwością interakcji. Trzeci dzień do warsztaty praktyczne w siedzibie SOLSUM. 

Program szkolenia:

I poziom 21 czerwca 2023 środa:

Wprowadzenie do fotowoltaiki

Fotowoltaika w Polsce i na świecie, dane historyczne, stan aktualny, perspektywy rozwoju

Ułatwienia dla fotowoltaiki, nowelizacja ustawy – główne założenia

Zasoby energii słonecznej/ radiacja, uzysk – wprowadzenie

Uzysk z instalacji, pochylenia, azymut – jakie mają znaczenie, wykresy

Moduły PV: budowa, technologie ogniw PV, rodzaje, parametry techniczne

Standardy i normy – moduły fotowoltaiczne

Degradacja modułów, wpływ elementów zacienienia na prace instalacji

Najczęściej popełniane błędy na etapie projektowania i montażu

Wypełnianie formularza wniosku instalacji PV (ćwiczenia praktyczne)

Konserwacja paneli fotowoltaicznych

Oprogramowanie do wspomagania projektowania instalacji PV

Metodologia doboru elementów systemu

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo w systemach on grid i off-grid

Dobre praktyki montażowe

Przygotowanie do egzaminu UDT – omówienie przykładowych pytań i zadań praktycznych

 

II poziom 22 czerwca 2023r. czwartek

Systemy montażowe do różnych rodzajów dachów

Systemy montażowe do instalacji na gruncie

Inwertery: rodzaje, parametry techniczne, normy.

Podstawy projektowania systemów PV

Kryteria doboru inwerterów i modułów PV

Metodologia doboru systemu mocowania

Współpraca instalacji PV z systemem elektroenergetycznym

Konfiguracja inwerterów

Zabezpieczenia inwerterów

Ochrona przeciwprzepięciowa

Wyliczenie okresu zwrotu dla mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 10kWp

Omówienie zasad rozliczeń dla Prosumentów

Omówienie systemu upustów dla mikroinstalacji

 

III poziom 23 czerwca 2023r. piątek (dzień praktyczny)

Zajęcia praktyczne, omówienie i prezentacja na żywo wybranych instalacji np. instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, systemu magazynowania energii, systemów nadążnych (trackerów), turbiny wiatrowej, stacji ładowania samochodów elektrycznych lub inne.

– połączenia wyrównawcze

– prowadzenie okablowania trasy kablowe

– rodzaje zabezpieczeń DC (przepięciowe, przeciążeniowe stringowe, rozłączniki DC)

– budowa zabezpieczeń od strony DC

– instalacja zabezpieczeń i akcesoriów

– kontrola parametrów pracy

– zapoznanie ze schematem instalacji PV

– czynniki mające wpływ na pracę instalacji fotowoltaicznej

– Praca z miernikami

Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych

– uruchomienie testowej instalacji

O godz. 16.00 odbędzie się dla chętnych egzamin SEP.

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu państwowego w celu zdobycia uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych

Kurs SEP obejmuje:

Przeprowadzamy kursy i organizujemy egzaminy na stanowiska dozoru lub eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, po jego zdaniu zostaną wydane stosowne uprawnienia.

Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Podczas kursu uczestnicy będą mieli możliwość dodatkowo zapoznania się z systemem magazynowania energii technologii litowo-jonowej, carportami fotowoltaicznymi, stacjami ładowania aut elektrycznych.

Dlaczego akademia SOLSUM:

 1. Doświadczenie w montażu, zajęcia praktyczne prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w montażu fotowoltaiki.
 2. Teoria sprawdzona w praktyce: m.in. budowaliśmy w Polsce kilkaset instalacji m.in. farmę fotowoltaiczną o mocy 200kWp z największym w Polsce magazynem energii 
 3. Jest to najbardziej kompleksowe szkolenie dotyczące instalacji pv aktualnie na rynku – 59. edycja to świadectwo gwarancji jakości i zaufania dla naszych kursów
 4. Szkolimy od 2012r. z zakresu fotowoltaiki, magazynowania energii 
 5. Jesteśmy akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jednostką szkoleniową od 2015r.
 6. Nie jest to szkolenie producenta, omawiamy zalety i wady zastosowanych komponentów kilkunastu producentów z branży fotowoltaicznej, dając wybór i klientom i naszym partnerom co do jakości i cen a także najlepszych technologii
 7. Podczas szkolenia przedstawiamy doświadczenia zebrane podczas kilku lat pracy z instalacjami PV jak i nowe trendy na rynku fotowoltaiki
 8. Uprawnienia elektryczne do 1kV zakończone egzaminem państwowym, które są niezbędne do prac związanych z podłączaniem instalacji fotowoltaicznych
Trenerzy:

Paweł Gumulak – Przedsiębiorca od 1998 roku, Prezes Solsum Sp. z o.o., 9 lat międzynarodowego doświadczenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, ukończył SMA Solar Academy w Niestetal w Niemczech, właściciel elektrowni fotowoltaicznych

mgr inż. Jan Mółka – projektant  farm fotowoltaicznych i mikroinstalacji, portolio projektów na ponad 100MWp, poprowadzi moduł dotyczące poprawnego doboru, projektowania instalacji fotowoltaicznych a także omówi procedurę zgłoszenia/uzyskania warunków przyłączeniowych dla instalacji fotowoltaicznych

Paweł Kapała – 9 lat doświadczenia w zakresie fotowoltaiki, menadżer projektów – omówienie analizy rentowności inwestycji w elektrownie fotowoltaiczną oraz aktualnych zasad rozliczeń z operatorem po nowelizacji ustawy OZE

Edward Kubiak – Ponad 20 lat doświadczenia w dużej i małej energetyce, instalator farm i mikroinstalacji fotowoltaicznych w wersjach: on-grid, off-grid, hybrydowych

Komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadząca kurs i egzamin państwowy z uprawnień elektrycznej SEP E1 i D.

Kiedy? 

21-23 czerwca 2023r. 

Gdzie?

Pierwsze dwa dni – online. Trzeci dzień Akademia SOLSUM Siedziba SOLSUM sp. z o.o. 

Świniarsko 821

33-395 Świniarsko

Link z lokalizacją i wskazówką dojazdu w google maps: kliknij tutaj

 

Cena obejmuje: 

3 dniowy intensywny kurs instalatora systemów fotowoltaicznych, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla UDT, materiały szkoleniowe na temat komponentów, dostęp do konsultacji podczas szkolenia, specyfikacje techniczne, katalogi ze schematami omawianych urządzeń, wyżywienie: obiady, bufet kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, owoce, soki i ciasto)

Cena szkolenia:

1200zł netto (z VATem 1476 zł) za dzień szkoleniowy

Rabaty:

Przy zakupie II poziomów cena 2200zł netto (2 dni) (z VATem 2706 zł). Oszczędzasz 246zł

Przy zakupie III poziomów cena za kurs to 2900zł netto (3 dni) (z VATem 3567zł). Oszczędzasz 861 zł

 

Uprawnienia SEP/UDT:

Cena 2900zł netto nie obejmuje kursu na uprawienia SEP. Cena kursu i uprawnień SEP E1 przy zakupie III poziomów 680zł brutto. Cena uprawnień D1 to 780 zł brutto. Płatność za SEP – na miejscu.

Kurs i egzamin SEP odbywa się drugiego dnia w godzinach wieczornych. Egzamin UDT (Urząd Dozoru Technicznego) w zakresie fotowoltaiki odbywa się już w oddziałach terenowych UDT na terenie Polski. Ważność zaświadczenia uprawniającego do podejścia do ugzaminu UDT, które otrzymuje uczestnik po ukończeniu kursu ważne jest rok i w tym czasie należy podejść do egzaminu UDT w celu zdobycia uprawnień. Uprawnienia SEP oraz UDT ważna są 5 lat od wydania.

Po zmianach przepisów aby uczestniczyć w szkoleniu SEP i przystąpić do egzaminu SEP należy spełnić jeden z poniższych warunków: albo osoba dołącza do każdego wniosku – kserokopię pierwszej strony dyplomu ukończenia szkoły branżowej, świadectwa szkoły o profilu elektrycznym, elektronicznym ect. albo właściciel firmy kierujący Pracowników wypełnia i podpisujecie zaświadczenie, że osoba jest zatrudniona w firmie. Jeśli osoba posiada już uprawnienia które straciły ważność to załącza kserokopię takich uprawnień.

 

W celu odbycia poziomu II i III wymagane są ukończone niższe poziomy

Wyżywienie w cenie tylko przy zapisie na III poziomy. 

Liczba miejsc ograniczona, grupy warsztatowe min. 10 osób.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

Noclegi: Cena kursu w wersji stacjonarnej nie obejmuje noclegów.

Możliwość kredytowania szkolenia przez raty online.

 

Jak się zapisać?

W celu zapisu i potwierdzenia rezerwacji na kurs prosimy o dokonanie wpłaty na powyższy numer konta oraz o podesłania na adres szkolenia@solsum.pl danych uczestnika (imię, nazwisko, telefon), danych do faktury wraz z numerem NIP/paragonu. Dane do faktury firmowej muszą być dostarczone najpóźniej w dniu dokonania wpłaty mailowo na szkolenia@solsum.pl. W przeciwnym przypadku faktura zostanie wystawiona na osobę fizyczną.

Wpłat należy dokonywać na poniższe dane:

STUDIO ZOOM Paweł Gumulak ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna-Zdrój

Numer rachunku: 95 1140 2004 0000 3802 3454 8238.

Tytuł wpłaty: [Imię i Nazwisko] – Akademia SOLSUM czerwiec 2023

Ważne: w tytule przelewu proszę podać także numer NIP na który ma być wystawiona faktura na firmę. 

 • Przeszkoliliśmy już ponad 2100 osób w Akademii SOLSUM od roku 2012. 
 • Oprócz instalatorów szkoliliśmy inwestorów, operatorów energetycznych, Urzędy Pracy, Gminy – szkolimy i od początku działalności zajmujemy się fotowoltaiką
 • Eksperci SOLSUM są systematycznie zapraszani jako konsultanci dla projektów elektrowni fotowoltaicznej oraz jako eksperci w konferencjach i wydarzeniach poświęconych zagadnieniom fotowoltaiki w Polsce
 • Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce system magazynowania Tesla Powerwall
 • Tworzymy autorskie programy szkoleniowe korzystając z własnych materiałów i praktycznych analiz zarówno od strony technologii jak i finansowej
 • Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy szkolenia dwudniowe wraz z wizytą na elektrowniach PV o mocach od 1 do 3 MWp w różnych technologiach oraz 3 dniowe warsztaty wraz z praktycznym montażem i podłączeniem technologii on-grid, off-grid, hybrydowej.
 • Posiadamy zaawansowane i innowacyjne technologie dotyczące paneli fotowoltaicznych, inwerterów jak i technologii budowy elektrowni słonecznych, które wprowadzamy niejednokrotnie jako pierwsi w Polsce
 • Przychodząc do nas dostajesz gwarancję jakości przekazywanej wiedzy i doświadczenia trenerów SOLSUM
 • Poprzez uczestnictwo w szkoleniu masz możliwość nawiązania fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego swojej elektrowni oraz masz dostęp do wysokiej klasy komponentów dobranych na miarę

Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian kolejności zajęć a także w zmian w programie szkolenia ze względu na warunki pogodowe lub inne czynniki bez wcześniejszego powiadomienia. Warunkiem wzięcia udziału w kursie/szkoleniu jest dokonanie 100% przedpłaty tytułem zadatku, na podany na stronie nr konta. Zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny kursu/szkolenia. W razie niepojawienia się uczestnika na kursie/szkoleniu lub rezygnacji z udziału w nim, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi. Jest możliwość jednorazowego przeniesienia rezerwacji na kolejną edycję.
W czasie szkolenia mogą być wykonywane przez SOLSUM zdjęcia/filmy wykorzystywane następnie w celach informacyjnych i/lub marketingowych. Uczestnik dokonując zapisu na szkolenie wyraża na to zgodę.

Materiały szkoleniowe przewidziane dla każdego uczestnika zostaną przekazane na miejscu lub elektronicznie, również faktury, certyfikaty i zaświadczenia dla UDT.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub przeprowadzenia części teoretycznej w wersji online, jeśli nie zbierze się minimalna liczba osób lub w przypadku wystąpienia siły wyższej na którą organizator nie ma wpływu, ewentualnie innych zdarzeń, wpłacone zadatki, rezerwacje zostaną przeniesione na kolejną edycję kursu i nie podlegają zwrotowi.

Kontakt w sprawie kursu i organizowanych szkoleń:

E-mail: szkolenia@solsum.pl

Copyright © Solsum 

 

PROCEDURA REKLAMACYJNA i REGULAMIN

 1. Reklamację dotyczącą szkolenia należy składać do 7 dni od ukończenia szkolenia, faksem, pocztą elektroniczną lub na piśmie do kierownika Ośrodka Szkoleniowego. Reklamacja złożona po tym terminie nie będzie rozpatrywana.
 2. Reklamacja powinna zawierać: nazwę szkolenia, datę rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, dane osoby składającej reklamację, treść reklamacji (powód reklamacji), ewentualne dokumenty stwierdzające zasadność reklamacji.
 3. Reklamacji podlega:

–  niewykonanie usługi szkoleniowej w ustalonym terminie,

–  częściowe wykonanie usługi szkoleniowej powstałe z winy Ośrodka Szkoleniowego,

–  niewykonanie z należytą starannością usługi szkoleniowej

 1. Po złożeniu reklamacji Ośrodek Szkoleniowy ma (zgodnie z Regulaminem) 2 tygodnie na rozpatrzenie reklamacji. Następnym etapem jest skuteczne poinformowanie (mailowo, faksem, telefonicznie lub listownie) uczestnika kursu o decyzji Ośrodka Szkoleniowego w sprawie reklamacji.
 2. W przypadku uznania roszczeń słuchacza Ośrodek Szkoleniowy zobowiązuje się do ponownego przeprowadzenia szkolenia, którego dotyczy reklamacja na własny koszt.
 3. W przypadku nieuznania reklamacji uczestnikowi szkolenia (zmawiającemu), który składał reklamacje przysługuje odwołanie do właściciela Ośrodka Szkoleniowego. Właściciel Ośrodka szkoleniowego ma 2 tygodnie na ustosunkowanie się do reklamacji po czym skutecznie informuje składającego reklamacje o swojej decyzji.
 4. Koszty nieuzasadnionego złożenia reklamacji usługi szkoleniowej pokrywa uczestnik szkolenia (zamawiający) składający reklamację.

 

Szkoliliśmy
dla

Formularz kontaktowy

Jak możemy pomóc?


Preferuję kontakt:
Używam coookies. 🡫