Zadzwoń 18 540 91 40

Program Czyste Powietrze

Program Czyste powietrze – aktualny

Nabór wniosków  trwa od 19.09.2018r.

Budżet programu ma wynieść 103 mld zł, z czego finansowanie w formie dotacji to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek 39,7 mld zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podkreśla, że wymiana pieców i termomodernizacja będzie dotyczyła około 4 mln budynków.

Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Czyste powietrze – progi dotacji

Kolejne przewidziane progi w przyznawaniu dotacji programu Czyste powietrze to:

  •  do 80 proc. – 601-800 zł na osobę w rodzinie – pożyczka do 20 proc. wartości;
  • do 70 proc. – 801- 1000 zł na osobę – pożyczka do 30 proc.;
  • do 60 proc. – 1001 – 1200 zł na osobę – pożyczka do 40 proc.;
  • do 50 proc. – 1201-1400 dochód na osobę – pożyczka do 50 proc. wartości;
  • do 40 proc. – dochód 1401-1600 na osobę – pożyczka do 60 proc.;
  • do 30 proc. – dochód powyżej 1600 zł na osobę – pożyczka do 70 proc. wartości dotacji.

Z programu będą mogły skorzystać osoby, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku.

Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia dotacyjnego wynoszą 53 tys. zł. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Dofinansowanie może objąć inwestycje rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Odnawialne źródła energii w programie “Czyste powietrze”: 

Dofinansowanie w formie dotacji może objąć m.in. montaż pomp ciepła. W przypadku instalacji fotowoltaicznych będzie można skorzystać z preferencyjnej pożyczki.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla powietrznych pomp ciepła ustalono na 30 tys. zł.

Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany w przypadku kolektorów ustalono na 8 tys. zł, a mikroinstalacji fotowoltaicznych na 30 tys. zł, przy założeniu do 6 tys. zł/kW (wcześniej NFOŚiGW podawał maks. koszt kwalifikowany dla PV na poziomie 15 tys. zł).

Oprocentowanie zmienne pożyczki wyniesie nie więcej niż WIBOR 3M oraz 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 proc. rocznie. Planowany okres spłaty pożyczki to maksymalnie 15 lat.

Informacja o pompach ciepła kliknij tutaj

Używam coookies. 🡫