Zadzwoń 18 540 91 40

Dotacja EU

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 PODDZIAŁANIE 3.4.4 DOTACJE DLA MŚP – TYP PROJEKTU B 

BENEFICJENT: SOLSUM Sp. z o.o

TYTUŁ PROJEKT:  Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SOLSUM poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań

CELE PROJEKTU
Głównym celem niniejszego projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa SOLSUM. 

Nowe produkty:

  1. Systemy fotowoltaiczne SOLSUM podłączone do sieci energetycznej – jako gotowe i skonfigurowane do zamontowania

systemy o mocy od 3 do 40kWp.

  1. Systemy magazynowania energii prądu elektrycznego SOLSUM.

WARTOŚĆ PROJEKTU
3 448 600,94 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
1 542 057,33 PLN

Używam coookies. 🡫