Zadzwoń 18 540 91 40

Kalkulator SOLPV

Czyli jak oszczedzać?

Kalkulator opłacalności instalacji fotowoltaicznej wg aktualnych zasad rozliczeń obowiązujących od 1 lipca 2016r.

Wyznacz lokalizację budynku?Mapa stref klimatycznych wg PN-EN 12831. Projektowa temperatura zewnętrzna według PN-EN 12831 odpowiada obliczeniowej temperaturze powietrza na zewnątrz budynku zgodnie z PN-82/B-02403.

Strefa klimatyczna Polski

Cena prądu ?Jesli posiadasz inną stawkę za energię, to wpisz ją poniżej

zł/kWh

Operator

Roczne zapotrzebowanie na energię:

Ile wydajesz rocznie na prąd?

Kąt pochylenia Twojego dachu:

angleangleangleangleangleangleangleangleangleangleangleangleangle
<>

Skierowanie dachu:

directiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirection
<>

Całkowita roczna produkcja energii

kWh
?Poniżej możesz ustawić, jaką część wygenerowanej energii będziesz zużywał bezpośrednio na własne potrzeby z instalacji fotowoltaicznej. Jeśli przesuniesz slider na pozycję 100%, oznacza to, że Twoje gospodarstwo domowe zużywa całą wyprodukowaną energię od razu z paneli na odbiorniki bez oddawania żadnych nadwyżek do sieci. Ponieważ część energii potrzebujemy w nocy a gdy nie ma nas w domu instalacja produkuje nadwyżki energii to w praktyce autokonsumpcja z domowej instalacji fotowoltaicznej wynosi do 30-35%, oznacza to, że 65-75% pozostałej produkowanej energii jest wpuszczana do sieci i magazynowane w sieci do wykorzystania później np. nocą lub w zimie. Jeśli chcesz zwiększyć autokonsumpcję nawet do 90% potrzebny będzie system magazynowania energii np. SOLSUM MAX.
%
0102030405060708090100
kWh
kg

Stopa zwrotu instalacji
w latach

PLN

25 000 PLN
20 000 PLN
15 000 PLN
10 000 PLN
5 000 PLN
0 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
-5 000 PLN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Czy wiesz, że cena prądu za 1kWh dla gospodarstw domowych w Polsce w latach 2001-2016r wzrosła o 64,28%?

Twoje roczne oszczędności

%
PLN
PLN

Do montażu takiej instalacji potrzebujesz dach lub działkę o powierzchni: m2.

Roczne rachunki za elektryczność ?Obliczenia przy wzroście cen energii na poziomie 4% rocznie. Ceny prądu dla gospodarstw domowych w latach 2001-2016 wzrosły o 64%.

DZIŚ


bez instalacji fotowoltaicznej


z instalacją fotowoltaiczną

PO 25 LATACH


bez instalacji fotowoltaicznej


z instalacją fotowoltaiczną

Analiza opracowana na podstawie zasad rozliczenia instalacji Prosumenckich obowiązujących od 1 lipca 2016r. W analizie uwzględniono koszty przeglądów serwisowych, opłaty stałe, które nie podlegają bilansowaniu. Analiza wykonana przy założeniu wysokiej jakości komponentów dostępnych w SOLSUM sp. z o.o. zapewniających możliwie najwyższą produkcję energii oraz bezawaryjność. W SOLSUM w standardzie otrzymujesz pisemną gwarancję producenta na wydajność paneli na okres 25 lub 30 lat. Dane produkcji energii dla obszaru Polski. Analiza ma charakter poglądowy.

Uzyskaj kontrolę na swoimi rachunkami!