XXIX edycja kursów w Akademii SOLSUM 15-17 czerwca 2016r – szkolenie odbyte

Według statystyk globalny rynek PV wzrósł w 2015 aż o 34%  a w Polsce aż o 240%! Według danych Urzędu Regulacji Energetyki po trzecim kwartale 2015 r. ilość instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 2996 o łącznej mocy 69,18 MW. Dla porównania jeszcze 4 lata temu było to zaledwie 2,2MWp!

Przewidywany wzrost mocy mocy instalacji PV w 2016r w Polsce wynosi 50 – 60 MWp.

Szkolenie to kwalifikuje do bezpiecznego i skutecznego montażu efektywnych systemów fotowoltaicznych skupiając się na praktycznych umiejętnościach montażowych elektrowni fotowoltaicznych – na szkoleniu montaż (krok po kroku) instalacji dachowej/gruntowej w różnych wariantach a uprawnienie elektroenergetyczne zdobyte na kursie są obowiązkowe w Polsce a także obowiązują na terenie UE.

Uwaga: Podczas kursu odbędzie się także prezentacja systemu magazynowania energii z wykorzystaniem technologii litowo-jonowej a także samochodów elektrycznych Tesla Model S, Nissan Leaf oraz innych najnowocześniejszych systemów magazynowania energii!

Uprawnienia zdobyte podczas III dni kursu uprawniają do montażu, konserwacji i podłączania instalacji fotowoltaicznych oraz posiadają zgodność z ustawą OZE a także spełniają wymogi dla instalatorów do montażu instalacji fotowoltaicznych wg aktualnego Programu Prosument. Uprawnienia UDT są także obowiązkowe od 1 stycznia 2016r. dla instalatorów PV!

Certyfikat-UDT

Od 11 kwietnia 2015r. obowiązuje ustawa OZE, która wprowadza ułatwienia dla instalacji fotowoltaicznych i wprowadza obowiązek odkupu energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych.  

Aktualnie trwa w Polsce program dotacji Prosument z budżetem 800 mln zł. Od 1 stycznia 2016r. obowiązuje również bilansowanie półroczne rozliczeń energii tzw. net-metering.  

Dysponując wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem posiadamy niezbędną wiedzę jak działają systemy w okresach długotrwałej  eksploatacji i dzielimy się naszymi kompetencjami.

SOLSUM sp. z o.o. ściśle współpracuje z liderami rynku i największymi producentami inwerterów na świecie SMAABB, Fronius a także paneli np. REC, SUNPOWERKYOCERAJA Solar, LG i innych. 

SOLSUM sp. z o.o. nie tylko wspiera nowoczesne technologie, również realizuje inwestycje w fotowoltaikę w systemie pod klucz, tworzy  sieci ogólnopolskiej współpracy by dostarczać najlepsze technologie z zakresu fotowoltaiki dopasowane do potrzeb klienta.

Nasze zrozumienie partnerstwa przejawia się również w dzieleniu się wiedzą i rozwijaniu swoich kompetencji na każdym szczeblu.

Zapraszamy na szkolenie i do uczestnictwa w dynamicznym rozwoju technologii fotowoltaicznych.

Zostań profesjonalnym instalatorem systemów fotowoltaicznych.

Grupa docelowa

 • Osoby pragnące zdobyć wiedzę a przede wszystkim praktyczne umiejętności pozwalające na  wykonywanie efektywnych i bezpiecznych instalacji fotowoltaicznych, pracować w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych
 • Osoby planujące zajmować się montażem elektrowni fotowoltaicznych i sprzedażą urządzeń
 • Przedsiębiorcy którzy chcieliby rozszerzyć działalność o nowe technologie a także nawiązać współpracę dystrybucyjną/monterską/sprzedażową
 • Elektrycy
 • Projektanci i architekci
 • Osoby bezrobotne, chcące otrzymywać zlecenia montaży/pracować jako instalator PV
 • Firmy chcące podnieść kwalifikacje pracowników dotyczące elektrowni słonecznych
 • Pasjonaci fotowoltaiki i odnawialnych źródeł energii chętnie wymienimy doświadczenia i opowiemy o zbliżających się trendach
 • Koncerny energetyczne
 • Urzędy Pracy
 • Jednostki samorządowe, Zakłady Wodociągowe, Ciepłownicze,
Kto może? Do kursu może przystąpić każdy bez względu na kierunek i poziom wykształcenia czy doświadczenia. Świadectwo kwalifikacji i uprawnienia elektryczne uzyskają tylko te osoby, które pozytywnie zdadzą egzamin państwowy.

Wartości dodane szkolenia

 • Po ukończeniu kursu oferujemy zlecenia montaży instalacji fotowoltaicznych do 40kWp na terenie całej Polski
 • Kompleksowa wiedza i najlepsze techniki montażu wraz z parametrami technicznymi urządzeń
 • Program partnerski i możliwość stałej współpracy na korzystnych i przejrzystych zasadach
 • Autoryzacja SOLSUM na dystrybucję i przedstawicielstwo regionalne
 • Refundacja kosztów szkolenia w przypadku stałej współpracy dystrybucyjnej!

Program szkolenia

Szkolenie jest podzielone na III poziomy zaawansowania. Odbędzie się w specjalnie w tym celu przygotowanym budynku w którym zainstalowane są rożne typy instalacji:

On-grid (współpraca systemu PV z siecią OSD), Off-grid DC, Off-grid AC, system z magazynowaniem nadwyżek energii (systemy wyspowe), system fotowoltaiczny + pompa ciepłasystem PV zbudowany na tackerach (system nadążny za słońcem), dachy wykonane w technologii BIPV (zastąpienie standardowego pokrycia panelami PV) i wiele innych.

Zastosowane technologie: cienkowarstowapolikrystaliczna a także quasi-mono co pozwala “na żywo” doświadczyć skuteczności różnego rodzaju technologii a także wypróbować zdobytą wiedzę pod okiem doświadczonych instalatorów.

Rozkład tematyczny dobrany jest tak aby przeprowadzić instalatora przez wszystkie najważniejsze etapy instalacji systemu fotowoltaicznego.

Małe grupy szkoleniowe gwarantują indywidualne podejście a także dostęp do części warsztatowej na dogodnych warunkach.

Dodatkowo : Zarządzanie energią w domu quasi-autonomicznym.

I poziom 15.06.2016 środa:

Wprowadzenie do fotowoltaiki

Moduły PV: technologie ogniw PV, rodzaje, parametry techniczne

Inwertery:

rodzaje,

parametry techniczne,

normy.

Systemy pracy instalacji PV:

– systemy przyłączone do sieci elektroenergetycznej

– demonstracja na przykładzie istniejącej instalacji

– systemy autonomiczne

– demonstracja na przykładzie istniejącej instalacji

– certyfikaty i normy urządzeń

– BHP oraz dobre praktyki montażu

– najczęściej popełniane błędy na etapie projektowania i montażu

– wypełnianie formularza wniosku instalacji PV (ćwiczenia praktyczne)

– zapoznanie ze schematem instalacji PV

– systemy montażowe do różnych rodzajów dachów

– systemy montażowe do instalacji na gruncie

Warsztaty praktyczne:

Montaż systemu PV w wersji na dachu skośnym z różnymi rodzajami pokryć według przygotowanego schematu :

– elementy składowe konstrukcji

– dobór konstrukcji wsporczej

– przygotowanie konstrukcji dachowej

– przygotowanie pokrycia dachowego

– montaż systemu mocowania

– system mocowania wbijany jednopodporowy dla domowych instalacji naziemnych

– kable i osprzęt do wykonania instalacji

– zapoznanie z narzędziami i akcesoriami instalatora

II poziom 16.06.2016r. czwartek

Podstawy projektowania systemów PV

Kryteria doboru inwerterów i modułów PV

Metodologia doboru systemu mocowania

PID – jak zapobiegać poważnym problemom

Korozja TCO – kiedy występuje i jak się przed nią zabezpieczać

Współpraca instalacji PV z systemem elektroenergetycznym według IRiESD

Konfiguracja inwerterów, grid code

Zabezpieczenia inwerterów

Systemy odgromowe

Analiza rentowności mikroinstalacji

Warsztaty na instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem systemu PV obejmujące:

– połączenia wyrównawcze

– prowadzenie okablowania (trasy kablowe ćwiczenia praktyczne)

– rodzaje zabezpieczeń DC (przepięciowe, przeciążeniowe stringowe, rozłączniki DC)

– budowa zabezpieczeń od strony DC (ćwiczenia praktyczne)

– instalacja zabezpieczeń i akcesoriów (ćwiczenia  praktyczne)

– kontrola parametrów pracy (ćwiczenia praktyczne)

– uruchomienie instalacji (ćwiczenia praktyczne)

Ogrzewanie domu z zastosowaniem resublimacyjnego generatora ciepła w połączeniu z fotowoltaiką (prezentacja działającego systemu oraz omówienie zasady działania)

Szkolenie przygotowawcze do egzaminu państwoego w celu zdobycia uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urzędzeń elektrycznych

Szkolenie SEP obejmuje:

Przeprowadzamy kursy i organizujemy egzaminy na stanowiska dozoru lub eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym na niżej wymienione urządzenia, instalacje i sieci. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień elektrycznych.

Grupa I – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • Urządzenia elektrotermiczne;
 • Urządzenia do elektrolizy;
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • Elektryczna sieć trakcyjna;
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

III poziom 17.06.2016r. piątek

Fotowoltaika zintegrowana z budynkami BIPV

Spełnienie przez instalacje PV wymagań IRiESD

Konserwacja urządzeń

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo w systemach on grid i off-grid

Systemy off grid

Systemy nadążne (trackery)

Oprogramowanie do wspomagania projektowania instalacji PV – Nowość!!

Metodologia doboru elementów systemu

Magazynowanie energii elektrycznej

Warsztaty na instalacji fotowoltaicznej wraz z podłączeniem systemu PV off-grid obejmujace:

Systemy hybrydowe

– połączenie wiatraka i paneli fotowoltaicznych (ćwiczenia praktyczne)

– zapoznanie się z systemami nadążnymi oraz charakterystyka pracy a także najcześciej występującymi problemami

Bezpieczeństwo, monitorowanie, diagnostyka oraz wykrywanie i identyfikacja problemów w pracy instalacji przez system monitorowania instalacji

Konfiguracja i zarządzanie systemem monitoringu

Zdalny dostęp do danych z pracy systemu oraz wykrywanie i interpretacja błędów

Pierwsza w POLSCE prezentacja systemu magazynowania energii z wykorzystaniem technologii litowo-jonowej a także samochodów elektrycznych Tesla Model S, Nissan Leaf oraz innych najnowocześniejszych systemów magazynowania energii!

Do dyspozycji uczestników na miejscu jest dom autonomiczny, systemy nadążne (oparte na trackerach) instalacje w technologiach krystalicznej, cienkowarstwowej, z magazynowaniem energii, hybrydowe, fotowoltaika + pompa ciepła, systemy mocowania, inwertery transformatorowe oraz beztransformatorowe, regulatory ładowania, skrzynki przyłączeniowe, zabezpieczenia DC oraz AC oraz pozostałe komponenty systemu fotowoltaicznego.

W XXIX edycji: Pierwsze w Polsce warsztaty z konfiguracją i omówieniem działającego systemu magazynowania energii Tesla PowerWall 

Dlaczego akademia SOLSUM:

1. Przede wszystkim doświadczenie i nacisk na praktykę i jasne przekazywanie wiedzy.
2. Nie jesteśmy teoretykami. Zbudowaliśmy w Polsce kilkaset instalacji m.in. farmę fotowoltaiczną o mocy 200kWp z największym w Polsce i jednym z większych w europie magazynem energii w technologii litowo-jonowej
3. Jest to najbardziej kompleksowe szkolenie dotyczące instalacji pv aktualnie na rynku Polskim – XXIX edycja to świadectwo gwarancji jakości i zaufania dla naszych kursów
4. Jesteśmy akredytowaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) jednostką szkoleniową
5. Nie jest to szkolenie producenta, omawiamy zalety i wady zastosowanych komponentów kilkunastu producentów z branży fotowoltaicznej, dając wybór i klientom i naszym partnerom co do jakości i cen a także najlepszych technologii
6. Podczas szkolenia przedstawiamy doświadczenia zebrane podczas kilku lat pracy z instalacjami PV jak i nowe trendy na rynku fotowoltaiki
7. Uprawnienia elektryczne do 1kV zakończone egzaminem państwowym, które są niezbędne do prac związanych z podłączaniem instalacji fotowoltaicznych
8. Cena obejmuje zakwaterowanie w pięknym hotelu z dostępem do strefy SPA

Trenerzy:

Inzynier do spraw technicznych ABB. Pracuje dla PowerOne (aktualnie ABB) od 1989 roku i ma ponad 15 lat doświadczenia związanego z fotowoltaiką i inwerterami fotowoltaicznymi, począwszy od projektowania, poprzez produkcję aż do aplikacji u klienta. Poprowadzi moduł szkoleniowymi dotyczący technicznych aspektów doboru i funkcjonowania inwerterów w elektrowniach fotowoltaicznych.

Paweł Gumulak – Przedsiębiorca od 1998 roku, Prezes Solsum Sp. z o.o., 6 lat międzynarodowego doświadczenia w zakresie systemów fotowoltaicznych, ukończył SMA Solar Academy w Niestetal w Niemczech, właściciel elektrowni fotowoltaicznych.

mgr inż. Jan Mółka – projektant  farm fotowoltaicznych i mikroinstalacji, portolio projektów na ponad 100MWp, poprowadzi moduł dotyczące poprawnego doboru, priojektowania instalacji fotowoltaicznych a także omówi procedurę zgłoszenia/uzyskania warunków przyłączeniowych dla instalacji fotowoltaicznych

Paweł Kapała – menadżer projektów fotowoltaicznych – omówienie analizy rentowności inwestycji w elektrownie fotowoltaiczną oraz aktualnych zasad Programu Prosument na praktycznych przykładach

Edward Kubiak – Ponad 15 lat doświadczenia w dużej i małej energetyce, instalator farm i mikroinstalacji fotowoltaicznych w wersjach: on-grid, off-grid, hybrydowych

Komisja Stowarzyszenia Elektryków Polskich prowadząca kurs i egzamin państwowy z uprawnień elektrycznej SEP E1 i D.

Kiedy? 

15-17 czerwca 2016r.

Gdzie?

Rozpoczęcie o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Ski Hotel

Ski Hotel***

Sucha Dolina 33

33-350 Piwniczna Zdrój

Cena obejmuje: 

3 dniowy intensywny kurs instalatora systemów fotowoltaicznych, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla UDT, materiały szkoleniowe na temat komponentów, egzamin państwowy SEP E1, dostęp do konsultacji podczas szkolenia, specyfikacje techniczne, katalogi ze schematami omawianych urządzeń, nocleg w luksusowym hotelu, wyżywienie, bufet kawowy (kawa, herbata, woda mineralna, soki i ciasto własnego wypieku), 

Inwestycja:

1100zł netto (z VATem 1353 zł) za dzień szkoleniowy

Rabaty:

Przy zakupie II poziomów cena 2000zł netto (z VATem 2460 zł). Oszczędzasz 246zł

Przy zakupie III poziomów cena za kurs to 2700zł netto (z VATem 3321 zł). Oszczędzasz 738 zł + egzamin SEP bezpłatnie.

Cena 2700zł netto nie obejmuje kursu SEP. Cena kursu i uprawnień SEP E1 przy zakupie III poziomów 480zł brutto. Cena uprawnień D1 to 680 zł brutto. 

Uczestniczyłeś już w szkoleniu Akademii SOLSUM? Otrzymasz kolejne 300zł rabatu.

W celu odbycia poziomu II i III wymagane są ukończone niższe poziomy

Nocleg i wyżywienie tylko przy zapisie na III poziomy

Liczba miejsc ograniczona, grupy warsztatowe do 15 osób.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

Dane do wpłat:

Bank: Alior Bank SA

Adresat: SOLSUM Sp. z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 8, 33-350 Piwniczna – Zdrój

Numer rachunku: 98 2490 0005 0000 4520 4867 0139

Tytuł wpłaty: [Imię i Nazwisko] – szkolenie instalator PV czerwiec 2016

Jak się zapisać?

W celu zapisu i potwierdzenia rezerwacji na kurs prosimy o dokonanie wpłaty na powyższy numer konta oraz o podesłania na adres szkolenia@solsum.pl danych uczestnika oraz w przypadku firmy danych do faktury. 

Fakty:

 • Przeszkoliliśmy już 1300 osób w Akademii SOLSUM w Polsce
 • Oprócz instalatorów szkoliliśmy inwestorów, operatorów energetycznych, Urzędy Pracy, Gminy – szkolimy i od początku działalności zajmujemy się fotowoltaiką
 • Eksperci SOLSUM są systematycznie zapraszani jako konsultanci dla projektów elektrowni fotowoltaicznej oraz jako eksperci w konferencjach i wydarzeniach poświęconych zagadnieniom fotowoltaiki w Polsce
 • Uruchomiliśmy pierwszy w Polsce system magazynowania Tesla PowerWall
 • Tworzymy autorskie programy szkoleniowe korzystając z własnych materiałów i praktycznych analiz zarówno od strony technologii jak i finansowej
 • Jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy szkolenia dwudniowe wraz z wizytą na elektrowniach PV o mocach od 1 do 3 MWp w różnych technologiach oraz 3 dniowe warsztaty wraz z praktycznym montażem i podłączeniem technologii on-grid, off-grid, hybrydowej.
 • Posiadamy zaawansowane i innowacyjne technologie dotyczące paneli fotowoltaicznych, inwerterów jak i technologii budowy elektrowni słonecznych, które wprowadzamy niejednokrotnie jako pierwsi w Polsce
 • Przychodząc do nas dostajesz gwarancję jakości przekazywanej wiedzy i doświadczenia trenerów SOLSUM
 • Poprzez uczestnictwo w szkoleniu masz możliwość nawiązania fachowego wsparcia w zakresie przeprowadzenia procesu inwestycyjnego swojej elektrowni oraz masz dostęp do wysokiej klasy komponentów dobranych na miarę

Liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem zagwarantowania miejsca na szkoleniu jest dokonanie płatności w formie przedpłaty.

W cenie pokoje 2 osobowe. Pokoje 1 osobowe do wyczerpania miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian kolejności zajęć. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kolejności zajęć ze względu na warunki pogodowe. W przypadku nie pojawienia się uczestnika na szkoleniu, rezerwacja ulega automatycznemu przeniesieniu na kolejną edycję.

Kontakt w sprawie kursu i organizowanych szkoleń:

E-mail: szkolenia@solsum.pl

Telefon: +48 665 778 500

Copyright © 2016 Solsum 

Powiązane artykuły
0

  Więcej komentarzy
Zapisz się!
 • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

 • Wartościowe treści
 • Zniżki na nasze produkty
 • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫