Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej podkomisji pracującej nad ustawą o OZE do jej projektu wprowadzono kilka poprawek zgłoszonych przez rząd. Dotyczą one głównie energetyki prosumenckiej. 

Potwierdziły się wcześniejsze doniesienia, że cena sprzedaży energii z instalacji prosumenckich zostanie podniesiona do 100% w porównaniu do wcześniejszych propozycji, które mówiły tylko o 80% średniej ceny energii na rynku hurtowym.

Zmianie ulegną też okresy, w których będzie wyliczana średnia cena energii będąca podstawą do ustalania ceny odsprzedaży zielonej energii do sieci. Jak do tej pory ta cena była ustalana w okresach rocznych. Dlatego m.in. obecnie producenci energii z OZE mogą odsprzedawać ją do sieci po średniej cenie energii na rynku hurtowym z roku 2013.

Teraz ma to ulec zmianie i zamiast okresów rocznych będą liczone okresy kwartalne, co w opinii rządu będzie w większym stopniu uwzględniać aktualne realia rynkowe.

Niezmienione zostaną natomiast półroczne okresy, w których prosumenci będą rozliczać się z zakładami energetycznymi z zakupionej i sprzedanej energii w ramach tzw. (częściowego) net-meteringu.

Jak natomiast informuje PAP, przedsiębiorcy posiadający instalacje OZE będą mogli wybrać czy korzystać z bilansowania produkcji i konsumpcji energii w ramach net-meteringu, czy skorzystać z alternatywnego systemu w postaci zielonych certyfikatów – a po 2015 r. – z systemu aukcji.

Dodatkowo, ułatwienia przyznane prosumentom obejmą także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, co w praktyce może oznaczać zmniejszenie kosztów inwestycji dla takich podmiotów przez możliwość odliczenia podatków. Nie wiadomo tylko czy ostateczne przepisy takie odliczenia umożliwią.

Jak ponadto informuje PAP, podczas dzisiejszego posiedzenia podkomisji jej posłowie zaproponowali przyjęcie taryfy gwarantowanej dla prosumentów. Kwestia ta na razie pozostaje jednak nierozstrzygnięta – przynajmniej do kolejnego posiedzenia sejmowej podkomisji.

Co ze współspalaniem?

Po dzisiejszym posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. ustawy o OZE dalej nie wiadomo, jakie finalne ograniczenia w ustawie spotkają technologię współspalania. Posłowie uzależniają ostateczną zgodę na wsparcie dla współspalania od danych na temat produkcji energii w tej technologii z lat poprzednich. Dane te ma przedstawić do 8 grudnia Urząd Regulacji Energetyki.

Powiązane artykuły
0

    Więcej komentarzy
Zapisz się!
  • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

  • Wartościowe treści
  • Zniżki na nasze produkty
  • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫