10 powodów, dla których system opustów obowiązujący od 1 lipca 2016r. w nowej ustawie OZE jest dla Prosumentów korzystniejszy niż taryfy gwarantowane, które były  pierwotnie w ustawie.

1. Opust nie jest związany z cenami energii elektrycznej

Taryfy gwarantowane nie zależały od cen energii (była to stała stawka przez okres 15 lat), co nie jest korzystne w przypadku ich wzrostów. Jako ciekawostka: w latach 2008-2015 ceny energii dla odbiorcy końcowego w Unii Europejskiej wzrosły o 33%., natomiast w Polsce w latach 2001-2016 prąd zdrożał o 65% dla gospodarstw domowych i nic nie zapowiada, żeby miało być taniej.

„Należy oczekiwać, że koszty związane z niezbędną modernizacją całej polskiej energetyki, jak również przewidywany wzrost poziomu PKB, spowodują wzrost nominalnych cen energii, zarówno hurtowych i detalicznych” – podało Ministerstwo Energii w oficjalnym komunikacie.

 

2. Taryfy gwarantowane obowiązywałyby po net-meteringu, czyli osoby, które nie mają znacznie przewymiarowanej instalacji w stosunku do zapotrzebowania na energię lub zużycie energii powyżej 10000kWh nie mogłyby z taryf skorzystać.

Przykład: Jeśli inwestor zużywa rocznie 6000kWh i jego instalacja fotowoltaiczna produkuje również 6000kWh rocznie to aby skorzystać z taryf gwarantowanych instalacja musiałaby wyprodukować w bilansie rocznym więcej energii niż wynosi zużycie Prosumenta, ponieważ taryfy są liczone dopiero za nadwyżkę energii w ujęciu rocznym. Dodatkowo net-metering w tym przypadku był dla inwestora mniej korzystny niż system opustów  1:0,8 1:0,7 (szerzej pkt. 7).

 

3. Niejasne kwestie związane z podatkiem dochodowym od oddanej energii do sieci oraz stawką vat w przypadku taryf gwarantowanych.

Wg wstępnych wypowiedzi np. od Krajowej Informacji Podatkowej sprzedaż energii podlega pod ustawę o VAT mimo, że wytwórcą będzie osoba fizyczną. W systemie opustów energia oddawana do sieci w lecie jest pobierana przez Prosumenta w nocy lub zimie przez co nie występuje konieczność zapłacenia podatku vat i dochodowego od sprzedanej energii, ponieważ zostanie skonsumowana na własne potrzeby. Nie jasne było ile i jakie podatki zostaną do zapłacenia w przypadku skorzystania z taryf gwarantowanych

 

4. Taryfy gwarantowane wykluczały możliwość korzystania z dotacji, system opustów można łączyć z dotacjami.

Możliwość łączenia z dotacjami może dodatkowo poprawić rentowność instalacji także da możliwość wyboru Prosumentowi formy finansowania np. dotacje ze środków WFOSIGW, czy gminnych. W przypadku taryf nie byłoby to możliwe.

 

5. Mała moc instalacji (do 10kWp) objętych taryfami.

System opustów obowiązuje do 40kWp. Taryfy gwarantowane tylko do 10kWp

Jest spora liczba podmiotów czy np. osób, Kościołów, którzy do zaspokojenia zapotrzebowania na energię będą potrzebowali więcej prądu i co za tym idzie większą moc instalacji fotowoltaicznej.

 

6. Limity nowych mocy

Taryfy gwarantowane obowiązywałyby tylko dla 800MWp pierwszych nowych mikroinstalacji. System opustów nie ma limitów nowych mocy a na przykładach innych krajów widzimy, że ten limit mógłby zostać szybko wyczerpany.

 

7. Korzystniejsze dla inwestora rozliczenie w formie opustów od 1 lipca 2016 niż przy net-meteringu, który obowiązywał od 1 stycznia 2016.

Przykład rozliczenia do 1 lipca:

Net-metering przed 1 lipca 2016 nie bilansował opłat dystrybucyjnych, czyli w praktyce z 1MWh energii oddanej do sieci po zbilansowaniu mogliśmy odzyskać ok. 300zł.

W nowym systemie od 1 lipca wskaźnik opustów to  1:08 dla instalacji do 10kWp i 1:07 dla instalacji 10-40kWp. Oznacza to w praktyce, że nadwyżka energii produkowana w lecie i nieskonsumowana od razu może zostać przez prosumenta odebrana w nocy z rabatem 80% czyli po ok. 504 zł/MWh

Dla uproszczenia: w tym przypadku sieć publiczna stanowi dla Prosumenta magazyn energii o sprawności 80%, w którym chwilowa nadwyżka energii z instalacji fotowoltaicznej jest magazynowana do wykorzystania na później.

 

8. Opłacalność

Biorąc pod uwagę powyższe analizy oraz to, że większość instalacji montowanych w Polsce nie jest specjalnie przewymiarowana i energia i tak jest zużywana w pierwszej kolejności na własne potrzeby, często z dofinansowaniem to szybszy zwrot z inwestycji i większe oszczędności osiągną Prosumenci w nowym systemie obowiązującym od 1 lipca 2016r. System taryf gwarantowanych był opłacalny praktycznie tylko dla domów o bardzo niskim rocznym zużyciu energii na poziomie do 2000-3000kWh i montażu za gotówkę instalacji o mocy 10kWp, tylko w takiej konfiguracji powstają znaczne nadwyżki energii, które można by odsprzedać do sieci. W praktyce jednak mało jest takich przypadków w których gospodarstwo domowe zużywa bardzo mało energii i może sobie pozwolić na zakup za gotówkę instalacji w cenie ok. 50-60 tys. zł,  (dlatego za gotówkę, ponieważ każdy kredyt dodatkowo pogorszy rentowność). Te wszystkie czynniki czynią system upustów bardziej opłacalnym i dostępnym rozwiązaniem, również dla ludzi o niższych dochodach i zarówno tam gdzie występuje małe i duże zużycie energii.

Opust 0,8 Jednostka
Zużycie energii w budynku 5500 kWh
Produkcja energii przez instalację PV 5500 kWh
Bieżąca konsumpcja energii 1815 kWh
Energia oddana do sieci 3685 kWh
„Opust” na odbiór energii (80% energii wprowadzonej do sieci) 2948 kWh
Zakup energii po wyczerpaniu opustu 737 kWh
Rachunek za prąd przed montażem   instalacji PV (roczny) 3520
Rachunek za energię i dystrybucję w pierwszym roku po montażu instalacji PV (rocznie) 471,68
Pozostałe opłaty nieobjęte bilansowaniem po montażu instalacji PV (rocznie) 190
Oszczędności w pierwszym roku 2858,32

 

9.  Możliwość zwiększenia mocy instalacji i wykorzystania prądu do grzania budynku oraz c.w.u

Został rozwiązany problem zasilania ogrzewania z instalacji fotowoltaicznej – w przypadku instalacji fotowoltaicznej w miesiącach zimowych produkcja jest mniejsza a zapotrzebowanie na energię do grzania największe. Współczynnik 0,8 pozwoli na wykorzystanie nadprodukcji i odbiór w miesiącach zimowych przez co odpowiednio dobierając moc instalacji fotowoltaicznej i wykorzystując rozwiązania oparte na np. pompach ciepłach, obniżamy koszty również ogrzewania budynku nawet o 90% za sezon grzewczy – takie rozwiązania wprowadziła też do oferta od początku 2016r. firma SOLSUM.

10. Realność

Ostatni i nie mniej istotny, a może najważniejszy argument – system opustów obowiązuje od 1 lipca 2016r. a taryfy gwarantowane nie zostały wprowadzone.

Dodatkowo z korzystnych zmian w ustawie OZE od 1 lipca mamy mniej biurokracji – zniesiony został obowiązek kwartalnych sprawozdań produkowanej energii przez Prosumentów. Wprowadzono także bilansowanie międzyfazowe, które dodatkowo poprawi rentowność instalacji a także rozszerzono katalog Prosumentów m.in. o podmioty należące do sektora publicznego, Kościoły itp.

Opracowanie: SOLSUM

Powiązane artykuły
0

    Więcej komentarzy
Zapisz się!
  • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

  • Wartościowe treści
  • Zniżki na nasze produkty
  • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫