Pomimo zimowej aury zainteresowanie fotowoltaiką nie słabnie. Przykładem jest kolejna instalacja fotowoltaiczna oddana do użytku 20 grudnia 2013. W tym konkretnym przypadku energia elektryczna produkowana przez panele jest wykorzystywana w celu wspomagania linii produkcyjnej oraz zasilania awaryjnego zakładu produkcyjnego we Wrocławiu. Inwestycja o mocy docelowej 100kWp została zaplanowana na dwa etapy: 20kWp oraz 80kWp ze względu na termin rozpoczęcia prac oraz warunki atmosferyczne.

Pierwszy etap polegał na wykonaniu instalacji 20kWp i został przeprowadzony w grudniu 2013 r., drugi został zaplanowany na wiosnę 2014 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest SOLSUM sp. z o.o.

Posadowienie instalacji zostało zaplanowane na dachu pokrytym warstwą bitumiczną z ociepleniem wełną mineralną o budowie zbliżonej do dachów pokrytych membraną, która wykluczała możliwość przytwierdzenia konstrukcji nośnej do konstrukcji dachu bez utraty gwarancji. Z tego względu zastosowano opatentowany aerodynamiczny system mocowania, który umożliwia montaż bez uszkodzenia powierzchni dachowej oraz bez dodatkowego balastu. System zapewnia znikome dodatkowe obciążenie na 1m2, co było warunkiem ze względu na statykę i ograniczone możliwości dodatkowego obciążenia dachu – wyjaśnia Paweł Gumulak – Prezes SOLSUM sp. z o.o.

 

Zgodnie z dokumentacją projektową rozmieszczenie konstrukcji zostało zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem zacienień pochodzących od urządzeń wentylacyjnych i kominów istniejących na dachu.

Drugim czynnikiem warunkującym rozmieszczenie paneli były odległości, które należało zachować pomiędzy rzędami jak również od krawędzi dachu.

 

Na etapie projektowym dokonaliśmy także analizy pod kątem doboru komponentów systemu. Urządzenia pracujące w instalacji fotowoltaicznej, a szczególnie jednostki wytwórcze, skonfigurowano na podstawie danych zebranych podczas wizji lokalnej oraz danych klimatycznych dla Wrocławia. Dodatkowo zastosowanie poniższych inwerterów oraz paneli PV wynikło z optymalizacji, podczas której korelowano prognozowane uzyski energetyczne (wyprodukowaną energie elektryczną w ciągu roku) z jakością zastosowanych urządzeń, kosztami z tytułu ich zakupu oraz kosztami jakie generują podczas eksploatacji – wyjaśnia inż. Jan Mółka – projektant w SOLSUM.

Zaprojektowane i zastosowane moduły produkcji niemieckiej o mocy min. 250W każdy gwarantują wysokie uzyski nawet przy rozproszonym świetle. Zostały wykonane w tzw. tolerancji dodatniej z zastosowaniem wielokrotnie nagradzanego antyrefleksyjnego szkła i posiadają wydłużoną gwarancję do 26 lat.

Moduły zostały przetestowane, a ich jakość potwierdzona przez TÜV Rheinland na okoliczność:

–  korozji spowodowanej oparami soli – norma IEC 61 701 Ed.2
–  korozji spowodowanej oparami amoniaku – norma  IEC 62 716
–  w 100% wolne od problemu PID

Jako przekształtniki wykorzystano trójfazowe inwertery renomowanej niemieckiej firmy SMA Tripower STP-17000TL o maksymalnej sprawności przekraczającej 98% oraz mocy wyjściowej 17kW każdy. Wejścia A i B inwertera od strony DC dodatkowo wyposażono w ochronnik przepięciowy typu II. W celu monitoringu pracy instalacji zamontowano również interfejs komunikacyjny, dzięki czemu możliwy jest zdalny nadzór nad instalacją oraz detekcja potencjalnych błędów pracy systemu.

Zgodnie ze sztuką, trasy kablowe zostały wykonane w perforowanych ocynkowanych korytkach dodatkowo podniesionych nad powierzchnię dachu w celu swobodnego przepływu wody deszczowej. Zwody systemu odgromowego zostały zlokalizowane w miejscach nie zacieniających instalacji, a jednocześnie umożliwiających pokrycie ochroną całej jej powierzchni.

Rozbudowa rozdzielni

W celu umożliwienia odbioru mocy z nowo powstałej instalacji PV wykonano nowy odcinek instalacji elektrycznej. W tym celu do istniejącej szafy rozdzielczej doprowadzono kabel AC trasą kablową biegnącą pod podłogą techniczną oraz rozbudowano rozdzielnię o  dodatkowe pole wraz z rozłącznikiem AC i zabezpieczeniami AC.

Kable DC dochodzą do inwertera przez istniejący przepust dachowy i trasę kablową, a w końcowym odcinku – rurką instalacyjną.

Po wykonaniu instalacji potwierdzono jej sprawność wykonując pomiary rezystancji izolacji okablowania i ciągłości połączeń wyrównawczych.

  

Po ukończeniu prac montażowych i uruchomieniu instalacji wykonano również zdjęcia kamerą termowizyjną o wysokiej czułości z nadkładaniem obrazu w celu potwierdzenia jakości połączeń elektrycznych, braku uszkodzeń modułów oraz na okoliczność występowania tzw. hotspotów.

Efekt ekologiczny dla całej inwestycji to uniknięcie emisji do atmosfery rocznie następujących zanieczyszczeń:

– Dwutlenku węgla 113165 kg
– Tlenku węgla 257,19kg
– Dwutlenku siarki 34,98kg
– Tlenków azotu 205,75kg
– Pył 46,29 kg
– Sadza, Benzo-a-piren < 1kg

Czas realizacji inwestycji wraz z częścią elektryczną wyniósł 3 dni.

Firma SOLSUM specjalizuje się w kompleksowej obsłudze projektów “pod klucz” w zakresie elektrowni słonecznych oraz jest jednym z liderów rynku fotowoltaicznego w Polsce.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktuhttp://www.solsum.pl/kontakt.html

Powiązane artykuły
0

    Więcej komentarzy
Zapisz się!
  • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

  • Wartościowe treści
  • Zniżki na nasze produkty
  • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫