Program dotacji dla przydomowych elektrowni już funkcjonuje. Aktualnie są przyjmowane wnioski dla Samorządów, które chcą realizować program dla swoich mieszkańców. Nabór dla osób wnioskujących indywidualnie ruszy do końca tego roku.

Do końca 2015 r. na przydomowe mikroelektrownie ma trafić maksymalnie 300 mln zł. Ta pula będzie rozdzielona w równych częściach między trzy pośredniczące organy. Dwa z nich to właśnie samorządy i wojewódzkie fundusze. Trzecim będzie bank wyłoniony przez NFOŚiGW.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii typu prosumenckiego do produkcji:

– energii elektrycznej lub

– ciepła i energii elektrycznej,

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

 

Co to oznacza?

To oznacza, że źródło energii cieplnej nie będzie mogło występować samodzielnie, np. sama pompa ciepła czy kolektor słoneczny.

Będą mogły być montowane tylko w skojarzeniu ze źródłem energii elektrycznej, czyli pompa + PV, kolektory + PV, mały wiatrak + kolektor itd.

Takie rozwiązanie powoduje że w naszych domach będą kompleksowe instalacje zaspakajające nas w ciepło i energię elektryczną. Jednocześnie ważnym będzie zasada łączenia dotacji. Np. na pompę ciepła otrzymamy w jednym wniosku 20% dotacji i na PV 40% lub na kolektor słoneczny 20% i na mały wiatrak 40%.

Dodatkowym plusem jest zwiększenie maksymalnych kosztów kwalifikowanych na montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej (PV i małe wiatraki) 5.000zł/kW, oraz wprowadzenie również zasobników c.w.u. dla pomp ciepła jako buforów magazynujących energię cieplną ze szczególnym wskazaniem na zasobniki powyżej 250 l – 8.000 zł.

Pierwszy etap programu pilotażowego obejmie lata 2014 i 2015, a w jego ramach wydanych zostanie 200 mln zł (100 mln zł dla prosumentów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego). Dotacja wyniesie odpowiednio:
a) 40% – dla instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,
b) 20% – dla pozostałych instalacji OZE typu: kolektory słoneczne, pompy ciepła.

 

Takie dobranie kosztów maksymalnych i położenie innych akcentów w rozwoju instalacji jest dobrym odzwierciedleniem sytuacji na rynku.

 

Trzeba przyznać, że inicjatywa NFOŚiGW jest pionierską w naszym kraju, szczególnie że na przykład Niemcy czekali prawie 20 lat na wprowadzenie magazynów energii cieplnej i elektrycznej. Dopiero w tamtym roku wprowadzono dla prosumenta dotację 660 euro/kW akumulatorów.

 

Koszty kwalifikowane:

Systemy fotowoltaiczne:

– dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp,

– dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp.

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kW.

 

Małe elektrownie wiatrowe:

– dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 11 000 zł/kW,

– dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 500 zł/kW.

Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5 000 zł/kW.

 

Koszty kwalifikowane:

W przypadku instalacji systemów fotowoltaicznych w zakres kosztów kwalifikowanych mogą wchodzić następujące składniki:

zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji umożliwiające jej współpracę z instalacjami odbiorczymi w budynku.

 

W przypadku instalacji przyłączonej do sieci:

– koszt materiałów i robót niezbędnych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

– zakup, montaż i uruchomienie urządzeń do magazynowania energii elektrycznej lub ciepła

– liczniki energii elektrycznej

– koszt wykonania niezbędnych projektów technicznych oraz dokumentacji do uzyskania pozwoleń administracyjnych ( o ile są wymagane )

– roboty budowlane konieczne do zamontowania instalacji na budynku lub obok budynku ( np. wzmocnienie więźby dachowej, modernizacja instalacji odgromowej jeśli jest niezbędna ).

 

Wszystkie osoby zainteresowane realizacją inwestycji łącznie z dotacją, zapraszamy już teraz do przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej oraz skorzystania z naszego bogatego doświadczenia w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji.

Powiązane artykuły
1

  • Pan WordPress napisał(a):

    Cześć, to jest komentarz.
    Aby skasować ten komentarz, zaloguj się i wyświetl komentarze tego wpisu. Wtedy zobaczysz opcje edycji oraz kasowania komentarzy.

  • Więcej komentarzy
Zapisz się!
  • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

  • Wartościowe treści
  • Zniżki na nasze produkty
  • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫