Oto zasady przyznawania dotacji do fotowoltaiki w 2021 roku w ramach programu Mój Prąd 3.0. Jego celem jest dofinansowanie ok. 178 tys. domowych instalacji fotowoltaicznych. Podsumowujemy kto, kiedy i jak może otrzymać pieniądze na panele fotowoltaiczne.

Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze?

Dotacjami objęte są instalacje fotowoltaiczne wraz z montażem.

Jakie urządzenia można zamontować?

Urządzenia wchodzące w skład dofinansowywanej instalacji muszą być montowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Czy można dostać dopłatę do instalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym?

Jak informuje NFOŚiGW: “nie ma znaczenia gdzie będzie zamontowana instalacja (budynek mieszkalny, gospodarczy, itd.). Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez OSD do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE) i była zawarta umowa kompleksowa.”

Jaka może być moc instalacji względem zapotrzebowania domu?

Zgodnie z informacją NFOŚiGW: „moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym”.

KTO I JAK SKŁADA WNIOSEK?

Kto może otrzymać dofinansowanie do paneli PV?

O dopłatę z programu Mój Prąd 3.0 mogą występować jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby (podobnie jak w poprzednich edycjach programu). Wnioskodawcą powinna być osoba, która ma podpisaną umowę na zakup i dystrybucję energii. Jeżeli faktura na zakup instalacji PV będzie wystawiona np. na męża lub dziecko odbiorcy energii i beneficjenta programu, składając wniosek powinien on wyjaśnić to np. dopiskiem na fakturze. W razie wątpliwości NFOŚiGW może poprosić wnioskodawcę o dodatkowe wyjaśnienie sytuacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Ile wyniesie dotacja do fotowoltaiki w 2021 roku?

Dopłata do instalacji fotowoltaicznej w ramach programu Mój Prąd 3.0 wyniesie maksymalnie 3000 zł. Jednocześnie nie będzie mogła przekroczyć 50% kosztów całej instalacji.

Jaki jest budżet programu Mój Prąd 3.0 na 2021 rok?

Rząd i Unia Europejska, za pośrednictwem NFOŚiGW, przeznaczą na program 534 mln zł. Pieniędzy wystarczy zatem dla 178 tys. rodzin.

Czy dotacja z programu Mój prąd jest opodatkowana?

Nie. Dotacja z programu Mój Prąd nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym (PIT). Cała kwota trafi więc na rachunek bankowy beneficjenta.

Czy dopłaty można łączyć z innym wsparciem i ulgą podatkową?

Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w tamach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł (nadpłatę podatku urząd skarbowy zwróci po rozliczeniu roku).

O uldze termomodernizacyjnej można przeczytać tutaj: https://solsum.pl/ulgi-podatkowe-na-fotowoltaike-i-pompy-ciepla-od-1-stycznia-2019r/

Dodatkowo dotację można połączyć z niskooprocentowanym kredytem dostępnym w SOLSUM, koszt 3,5% w skali roku.

TERMINY

Od kiedy można składać wnioski w Moim Prądzie 3.0?

Nabór wniosków do trzeciej edycji programu dopłat rozpocznie się 1 lipca 2021.

Jaki będzie okres wsparcia w Moim Prądzie 3.0?

Wniosek o dofinansowanie w ramach trzeciego naboru do programu Mój Prąd będzie można złożyć dla instalacji zakupionych (decyduje data opłacenia pierwszej faktury) od 1 lutego 2020 roku do 22 grudnia 2021 roku.

Co z osobami, które złożyły wniosek po 6 grudnia 2020 roku?

Osoby, które wysłały wniosek o dofinansowanie w ramach drugiego naboru (Mój Prąd 2.0) po dacie jego zakończenia (tj. po 6 grudnia 2020 roku) muszą ponownie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Mojego Prądu 3.0 (poprzedni wniosek został odrzucony).

Jak szybko będą rozpatrywane wnioski o dofinansowanie?

Jak informuje NFOŚiGW: „termin przeprowadzenia pełnej oceny wniosku aż do wypłaty dofinansowania uzależniony jest od średniej liczby wniosków, które wpłyną w danym tygodniu (od poniedziałku do niedzieli włącznie) do NFOŚiGW.

W przypadku wpłynięcia:

  1. ≤ 500 wniosków o dofinansowanie – do 30 dniod daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
  2. 500-1000 wniosków o dofinansowanie – do 45 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
  3. 1000-1500 wniosków o dofinansowanie – do 60 dni od daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD;
  4. ≥ 1500 wniosków o dofinansowanie – do 75 dniod daty złożenia prawidłowego wniosku przez Wnioskodawcę w GWD.

NFOŚIGW zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów rozpatrywania wniosków wskazanych powyżej w przypadku wpływu masowej liczby wniosków (przekraczającej 2000 szt. średnio w tygodniu). Informacja o zmianie terminów opublikowana zostanie na stronie www.mojprad.gov.pl.”

Do kiedy potrawa trzeci nabór?

Wnioski w ramach programu Mój Prąd 3.0 można składać do 22 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania budżetu.

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu z SOLSUM, kompleksowo realizujemy instalacje fotowoltaiczne na terenie całej Polski.

Powiązane artykuły
0

    Więcej komentarzy
Zapisz się!
  • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

  • Wartościowe treści
  • Zniżki na nasze produkty
  • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫