Tydzień po zakończeniu prac nad nowelizacją ustawy o OZE w parlamencie dzisiaj podpis pod nią złożył prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy dla producentów energii ze źródeł odnawialnej wejdą w życie jeszcze 1 lipca 2016r. 

W informacji opublikowanej na stronie Kancelarii Prezydenta RP czytamy m.in. że „celem ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych wobec przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, które jeszcze nie weszły w życie”, a „także uporządkowanie sytuacji wytwórców energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz zasad udzielania dla nich pomocy publicznej”.

Jak uzasadnia Kancelaria Prezydenta, „proponowane rozwiązania mają umocnić istniejące reguły konkurencyjne, zapewnić wysoki poziom ochrony adresatów regulacji, w tym konsumentów, oraz dążyć do zrównoważenia energetycznego na obszarach lokalnych”.

Przepisy nowelizacji ustawy o OZE wejdą w życie, po uprzedniej publikacji w Dzienniku Ustaw, już w najbliższy piątek 1 lipca br. Nowelizacja ustawy o OZE przewiduje dłuższe vacatio legis w przypadku kilku wpisanych do niej regulacji, w tym dotyczącej zwolnienia sprzedawców zobowiązanych z obowiązku zakupu zielonej energii po tzw. cenie URE z instalacji OZE o mocy powyżej 500 kW, co ma nastąpić od 1 stycznia 2018 r.

Ministerstwo Energii już na etapie prac nad tą nowelizacją zapowiedziało przygotowanie kolejnych nowelizacji, precyzujących m.in. zasady funkcjonowania spółdzielni energetycznych i klastrów energii czy przedsiębiorców chcących eksploatować mikroinstalacje, którzy w ramach obecnej wersji ustawy nie są traktowani jako prosumenci.

Więcej o systemie opustów w tym artykule: https://solsum.pl/system-upustow-w-nowej-ustawie-oze/

 

Powiązane artykuły
0

    Więcej komentarzy
Zapisz się!
  • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

  • Wartościowe treści
  • Zniżki na nasze produkty
  • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫