Mój Prąd 4.0, czyli czwarta już edycja programu dotacji do fotowoltaiki dla osób fizycznych, ma wystartować w kwietniu 2022. Program ma być kompatybilny z wprowadzeniem nowego systemu rozliczenia prosumentów – net-billing. Są już pierwsze szczegóły Mojego Prądu 4.0.

Cele programu Mój Prąd 4.0?

Mój Prąd 4.0, podobnie jak poprzednie edycje programów, ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co zwiększy udział OZE w miksie energetycznym. Chodzi nie tylko o wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych, co przełoży się na oszczędności finansowe prosumentów, ale przede wszystkim zmniejszenie emisji CO2 do środowiska, dodatkowo ta edycja programu zachęca do montaży domowych magazynów energii co dodatkowo zwiększania niezależność od dostaw energii z sieci oraz zwiększenie konsumpcji energii bezpośrednio na własne potrzeby w miejscu jej wytworzenia.

Dla kogo dotacja z programu Mój Prąd 4.0?

Nowa wersja programu Mój Prąd nadal przewidziana jest dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Forma wniosków o dofinansowania fotowoltaiki oraz sposób ich składania będą takie same, jak w przypadku programu Mój Prąd 3.0. Dopłaty obejmą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Program ma być kompatybilny z wprowadzeniem nowego systemu rozliczenia prosumentów – net-billing.

Jakie zmiany w Moim Prądzie 4.0?

Zapowiada się, że program Mój Prąd 4.0 będzie rozszerzony o możliwość dopłat jeszcze do innych inwestycji z zakresu magazynowania energii. Ma to uwzględniać m.in. zmiany w regulacjach, które przewidują odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta, który będzie dysponował prawem do sprzedaży wytworzonej przez siebie energii (net-billing).

Przypomnijmy, że od 1 kwietnia 2022 nowi prosumenci będą rozliczani na postawie wartości energii, jaką wprowadzą do sieci, a nie ilości, jak było dotąd, w tym przypadku magazynowanie energii będzie jeszcze bardziej opłacalne.

Po 1 kwietnia nowi prosumenci wejdą do nowego systemu – net-billingu – prosumenci mają sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci, zaś za pobraną energię będą płacić tak jak inni odbiorcy. Rozliczanie będzie się odbywać w okresie 12 miesięcy. Prosument będzie dysponować depozytem, ewidencjonowanym na koncie prosumenckim i służącym do ponoszenia kosztów zakupu pobranej energii.

Budżet Mojego Prądu 4.0? Jaka wysokość dotacji?

Budżet programu planowany jest w wysokości ok. 1 mld zł, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzedniej edycji. Wysokość wsparcia uzależniona ma być od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania. Jeśli będzie to instalacja fotowoltaiczna, dotacja wyniesie – tak jak w 2021 – 3000 zł. Jeśli będą to także system zarządzania energią, magazyn energii, ładowarka do samochodu elektrycznego, wsparcie ma być wyższe, dokładna wysokość dotacji na magazyny energii nie jest jeszcze znana.

Trzeba wiedzieć, że o możliwość ubiegania się o dofinansowanie tych dodatkowych urządzeń (magazyn energii, stacja ładowania aut elektrycznych) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów Mój Prąd oraz programu Czyste Powietrze.

Na dotychczasowe 3 edycje programu wydano ok. 1,8 mld zł. Beneficjenci złożyli ponad 444 tys. wniosków o dofinansowanie paneli PV, a łączna moc instalacji wynikająca ze złożonych wniosków wynosi ok. 2,5 GW.

Od kiedy nabór wniosków w Mój Prąd 4.0?

Dokładna data przyjmowania wniosków nie jest jeszcze znana. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podaje, że nowa nowa odsłona programu priorytetowego Mój Prąd 4.0 ruszy w kwietniu 2022r.

Program zostanie uruchomiony w pierwszych dniach kwietnia. W tej chwili trwają nad nim intensywne prace dotyczące określenia ostatecznego zakresu rzeczowego objętego wsparciem finansowym jak i zasad udzielania dofinansowania – informuje NFOŚiGW. 

Na podstawie: opracowanie własne, Murator plus, mojprad.gov.pl

Artykuł będzie aktualizowany.

Powiązane artykuły
0

    Więcej komentarzy
Zapisz się!
  • zapisanych: 1677

Newsletter

Solsum

Dołączając do grona subskrybentów naszego bloga zyskujesz:

  • Wartościowe treści
  • Zniżki na nasze produkty
  • Nowości z tematyki OZE
Używam coookies. 🡫