Zadzwoń 18 540 91 40

Dla kogo?

Beneficjenci Programu Prosument II. 

1) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym;

2) wspólnoty mieszkaniowe;

3) spółdzielnie mieszkaniowe.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć: 14

a) prawo własności (w tym współwłasność),

b) użytkowanie wieczyste,

c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego.

Używam coookies. 🡫