Zadzwoń 18 540 91 40

Dotacje do fotowoltaiki w Małopolsce

Rozwiązania dla domu

Dotacje do fotowoltaiki w Małopolsce

 

Panele fotowoltaiczne mają coraz większe grono zwolenników w naszym kraju. Rosnące ceny energii elektrycznej powodują, że użytkownicy domów oraz małych firm coraz częściej szukają autonomicznych rozwiązań zasilania swojej instalacji elektrycznej. Dodatkową zachętą są różnego rodzaju dotacje i kredyty przeznaczone dla podmiotów chcących zmodernizować swoje systemy zasilania.

Jak działają systemy dotacji do fotowoltaiki w Małopolsce?

W Małopolsce masz możliwość skorzystania z dotacji do fotowoltaiki, biorąc udział w programie „Mój Prąd”. Jest on skierowany do osób fizycznych, które chcą generować energię z OZE wyłącznie na własne potrzeby. Aby skorzystać z programu, powinieneś podpisać umowę regulującą wprowadzenie do sieci energii elektrycznej w mikroinstalacji. Jej moc nie może przekraczać 10 kW.
Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową. Dofinansowanie może pokryć do 50% kosztów budowy Twojej instalacji fotowoltaicznej, lecz jej kwota nie może przekraczać 5 000 złotych. Koszt takiej inwestycji zazwyczaj jest wyższy niż 10 000 złotych, dlatego większość dotacji wypłacana jest w kwocie maksymalnej.

Kiedy można starać się o dofinansowanie fotowoltaiki w Małopolsce?

W programie „Mój Prąd” możesz wziąć udział, jeżeli Twoja instalacja fotowoltaiczna została opłacona w części lub całości po dniu 23 lipca 2019 roku. Kluczowy jest termin wymiany licznika energii elektrycznej operatora systemu dystrybucyjnego (Innogy, PGE, Enea, Energa oraz Tauron). Termin składania wniosków ogłaszany jest na stronie stosownego urzędu, dokumenty zbierane są do momentu wykorzystania puli środków na ten cel.

Dokumenty, które trzeba przygotować, aby otrzymać dofinansowanie do fotowoltaiki w Małopolsce

Wniosek o dofinansowanie znajdziesz na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl). Powyższy dokument możesz złożyć osobiście w formie papierowej lub listem poleconym, wysyłając go na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa). W przypadku wysłania listu z wnioskiem pamiętaj, że za datę jego wpłynięcia uważa się dzień rejestracji w kancelarii Funduszu. Aby otrzymać dotację, musisz dostarczyć następujące dokumenty:
● kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej – dokument musi mieć adnotację „Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd”,
● dowód zapłaty powyższej faktury,
● zaświadczenie wydane przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika z numerem Punktu Poboru Mocy w miejscu instalacji,
● klauzulę informacyjną dla wnioskodawców programu.

Program „Mój Prąd”, ulga termomodernizacyjna i „Czyste Powietrze”

Jeżeli złożyłeś już wniosek o dofinansowanie, możesz również skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Obowiązuje ona od stycznia 2019 roku i daje Ci możliwość odliczenia kosztów instalacji fotowoltaicznej od podatku. Obejmuje ona jednak wszystkie Twoje wydatki, które nie zostały dofinansowane dzięki programowi „Mój Prąd”. Nie będziesz mógł jednak skorzystać z programu „Czyste Powietrze”. Musisz zatem sprawdzić, co bardziej Ci się opłaca. Zasady korzystania z programów dofinansowań znajdziesz na stronie NFOSiGW

Nasza oferta obejmuje m.in.:

Panele fotowoltaiczne w Nowym Sączu
Panele fotowoltaiczne w Nowym Targu
Panele fotowoltaiczne w Zakopanem
Panele fotowoltaiczne w Krakowie
Panele fotowoltaiczne w Oświęcimiu
Panele fotowoltaiczne w Chrzanowie
Panele fotowoltaiczne - ceny w Krakowie
Panele fotowoltaiczne w Tarnowie
Panele słoneczne w Małopolsce
Dofinansowanie do fotowoltaiki w Małopolsce
Dofinansowanie do fotowoltaiki w Krakowie
Montaż paneli fotowoltaicznych w Krakowie

Partnerzy

Używam coookies. 🡫